Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Elda inte avfall

Om man eldar avfall i öppen eld bildas ämnen som är skadliga för miljön och för hälsan. Så är inte fallet om förbränningen sker i ett värmeverk.

Det är förbjudet att elda avfall. Vid eldning av avfall i öppen eld, tunna på gården eller i villapanna blir förbränningen ofullständig. Detta innebär att hälsovådliga och miljöfarliga ämnen bildas och sprids. Tänk på att även spånskivor, impregnerat och målat trä och liknande är avfall, som vid eldning kan ge upphov till hälsovådliga och miljöfarliga ämnen i rök och aska.
Särskilt astmatiker och lungsjuka är känsliga för den skadliga rök som bildas vid eldning.

Trädgårdsavfall

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall som ris och löv i sin egen trädgård. Trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas in på närmaste återvinningscentral. I kommunens nuvarande renhållningsordning står det att torrt trädgårdsavfall får eldas om det inte kan komposteras. Med de nya reglerna gäller inte detta längre. Några dispensmöjligheter finns inte än men arbetet med att se över detta har påbörjats.

Du kan läsa mer om trädgårds- och parkavfall på naturvårdsverkets hemsida.

Majbrasor

Enligt de nya bestämmelserna är det inte heller tillåtet att elda majbrasor. Det går att söka en dispens för dessa under förutsättning att det är fråga om någon form av offentlig tillställning. Dispensen söker du hos miljö- och byggkontoret och du finner kontaktuppgifterna högre upp på sidan.

Inlämning av avfall

Alla typer av avfall från hushåll, förutom köksavfallet som ska läggas i soptunnan, kan du lämna in på någon av återvinningscentralerna. Det hushållsavfall som kommunens entreprenör samlar in och det brännbara grovavfall som samlas in vid återvinningscentralerna förbränns i en värmepanna med hög temperatur och rökgasrening. Detta minimerar utsläppen.

Bildäck

Bildäck lämnas till en däckverkstad som tar emot dem utan kostnad eller till en återvinningscentral. Bilverkstäderna ska kontakta Ragnsells för hämtning. För alla typer av däck gäller det så kallade producentansvaret.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: