Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Lars Eriksson
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn:
 • Mobil: +46730397549
 • E-post: lars.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Alstigen 20, Torsby
 • Nils Söderqvist
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016007
 • Mobil: +46703186007
 • E-post: nils.g.soderqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sophämtning

Vi hämtar de sopor som blir kvar när du har sorterat bort dina förpackningar och ditt matavfall. Du kan välja mellan olika hämtningsabonnemang.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor?

Här kan du få hjälp med hur du sorterar dina sopor.

Entreprenör

Sophämtningen hos totalt ca 7000 abonnenter drivs på entreprenad med NordRen, som entreprenör.

Utebliven sophämtning

Har du inte fått dina sopor hämtade på ordinarie hämtningstillfälle kontaktar du kundtjänst på tfn 0560-160 64. Vid semester ring växeln på tfn 0560-160 00.

När hämtas soporna?

Vill du veta vilka dagar dina sopor hämtas kan du få ett hämtschema. För att få ett schema så mejlar du till tekniska.avdelningen@torsby.se och uppger ditt namn samt vilken adress det gäller.

Vad kostar sophämtningen?

Här kan du läsa mer om vad de olika abonnemangen kostar.

Månadshämtning

Enligt de kommunala föreskrifterna för renhållningen den s.k. renhållningsordningen, finns möjlighet att du kan få dina sopor hämtade med längre intervall än var 14:e dag. En förutsättning för detta är att matavfallet från hushållet komposteras och att en anmälan av komposten lämnas in. Mängden restavfall måste givetvis minimeras genom att det återvinningsbara materialet sorteras ut i sådan omfattning att avfallet från hushållet ryms i soptunnan utan att behållaren blir för tung eller överfylld.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Månadsabonnemanget kan inte övertas av någon annan

Månadsabonnemanget gäller bara under de förhållanden som rådde då anmälan om kompost lämnades in. Abonnemanget upphör att gälla om fastigheten byter ägare. Abonnemanget kan alltså inte övertas av en ny fastighetsägare/hyresgäst.

Hanteringen av avfallet ska vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen. Man får t.ex. inte elda upp sitt avfall.

Extrasäck endast i undantagsfall

Extrasäck får du inte lämna annat än i undantagsfall om du har månads­hämtning och då endast vid något av de ordinarie hämtningstillfällena.

Möjlighet till budning av hämtning ingår inte i abonnemanget.

Minimihämtning

Är du mycket effektiv i ditt utsorterande och som därmed har minskat sina avfallsmängder till ett minimum är minimihämtning ett alternativ. Hämtning sker då endast två gånger per år (vecka 17 eller 18 och 41 eller 42) av sådant avfall som man inte kan återvinna eller kompostera.

Utdrag ur §§ 32 och 33 i renhållningsordningen gällande minimihämtning

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan omhänderta allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten kan medges förlängd hämtning till 2 ggr/år, under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Matavfallet ska omhändertas genom att det komposteras i skadedjurssäker behållare. Medgivande om förlängt hämtningsintervall återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering, lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

Läs mer om kompostering och egen kompost.

Minimihämtningsabonnemanget kan inte övertas av någon annan

Minimihämtningsabonnemanget gäller bara under de förhållanden som rådde då anmälan om kompost lämnades in. Abonnemanget upphör att gälla om fastigheten byter ägare. Abonnemanget kan alltså inte övertas av en ny fastighetsägare/hyresgäst.

Hanteringen av avfallet ska vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen. Man får t.ex. inte elda upp sitt avfall.

Extrasäck endast i undantagsfall

Extrasäck får du inte lämna annat än i undantagsfall om du har månads- eller minimi­hämtning och då endast vid något av de ordinarie hämtningstillfällena.

Möjlighet till budning av hämtning ingår inte i abonnemanget.

Fritidshushämtning

Om du har en fastighet som inte används som permanentbostad kan du välja fritidshushämtning med hämtning vecka 20 eller 21 t.o.m. vecka 36 eller 37 var 14:e dag. Sammanlagt nio hämtningar.

Övrig tid på året kan du buda på hämtning och då ringer du kundtjänst på tfn 0560-160 64. Budad hämtning kostar extra per gång.

Om du vill ha fritidshushämtning ringer du till kundtjänst, tfn 0560-160 64.

Gemensam tunna

Om en soptunna räcker till för två eller flera grannar med angränsande fastigheter, kan du efter ansökan få dela tunna och därmed få lägre avgift. Hanteringen ska vara godtagbar både ur miljösynpunkt och med tanke på eventuell risk för olägenheter för omgivningen. Man får t.ex. inte elda upp sitt avfall.

Debitering av avgiften fördelas så att en fastighet står som ansvarig gentemot kommunen och debiteras den avgift som hämtningen kostar. Övriga hushåll som lägger i samma tunna debiteras en grundavgift. De som delar tunna får själva fördela den ansvariga fastighetens avgift mellan sig.

Extrasäck endast i undantagsfall

Överfull eller för tung soptunna debiteras som extrasäck, men extrasäck får du inte lämna annat än i undantagsfall om du har gemensam tunna och då endast vid något av de ordinarie hämtningstillfällena.

Märkning av soptunna

Din soptunna är märkt med en klisterdekal som ser olika ut beroende på hur ofta tunnan töms:

 • orange dekal - hämtning var 14:e dag
 • grön dekal - månadshämtning
 • rosa dekal - minimihämtning
 • blå dekal - fritidshusabonnemang

Bra framkomlighet

För att sophämtningen ska fungera behövs din hjälp.

 • Ta bort buskar och grenar som förhindrar sophämtningen.
 • Tänk på att parkerade bilar inte står i vägen för sopbilen.
 • Skotta snö och sanda hela vägen fram till soptunnan/soptunnorna vintertid.

Utebliven sophämtning kan bero på att ovanstående inte är gjort.

Rengör tunnorna

Rengör regelbundet den gröna soptunnan och den bruna tunnan för matavfall. Detta för att undvika dålig lukt och fastfrysning i tunnan. Rengör också soputrymmet vid behov. Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta.

Relaterade länkar

Hur sorterar du?

Håll Sverige Rent

Innehållsansvarig: Lars Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: