Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: +4656016030
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Faktura VA/sophämtning

Från tekniska avdelningen skickas alla fakturor ut som avser kommunalt vatten/avlopp och renhållning.

Förfallodag

Fakturorna skickas ut en gång/år eller fyra gånger/år beroende på vilket abonnemang du har. Har du inte fått någon faktura , kontakta kundtjänst.

Betalning

Förenkla din betalning av fakturan genom att göra en anmälan om autogiro. Fakturan blir betald i tid och du får en faktura mindre att hantera.

Fakturan går att få som e-faktura. På internetbanken kan du titta på fakturan på skärmen och sedan klicka för att godkänna betalningen

Vattenavläsning

Varje år i oktober får du som har kommunalt vatten/avlopp med mätare, ett självavläsningskort. Det är företaget IDATA AB som skickar ut avläsnings­kortet på uppdrag av kommunen. Det är också till IDATA AB som tar emot avläsningarna.

Här lämnar du din avläsning

Du har flera olika möjligheter att lämna din avläsning, via:

 • IDATA AB:s hemsida
 • Telefon (lokalsamtalstaxa)
 • Skicka in kortet med posten

Alla uppgifter du behöver för att kunna lämna din avläsning står på själv­avläsningskortet.

Viktigt med avläsning

Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning, eftersom din kostnad är beroende av vilken mätarställning du angett. Den preliminära kostnaden bestäms av din avläsning. Har du betalat för mycket så får du pengar tillbaka. Har du betalat för lite ska du betala in mellanskillnaden.

Ha som rutin att kontrollera vattenmätarens räkneverk när du får din VA-faktura. Då kan du upptäcka läckor, otäta kranar eller andra fel i tid. En vattenkran som droppar eller en WC-stol som står och rinner kan kosta stora pengar.

Ägarbyte

Vid försäljning av fastighet ska nya ägarens personnummer, namn och adress (om annan än fastighetens adress) anmälas till tekniska avdelningen av säljaren. Finns det kommunalt vatten/avlopp med mätning ska avläsning av mätare ske. Avläsningen görs av både säljare och köpare.

Fakturan

Fakturan skickas alltid till fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Hyrs fastigheten ut får fastighetsägaren debitera hyresgästen.

Vatten/avloppsdelen är indelad i tre delar:

 • Förbrukning (med mätare)/fast avgift (utan mätare)
 • Fast avgift
 • Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och avlopp. Med lägenhetsavgift menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus, fritidshus etc. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift medan ett flerfamiljshus som består av flera bostadsenheter, faktureras flera lägenhetsavgifter.

Några exempel:

 • Om du bor i en normalvilla betalar du, oavsett storleken på villan, en lägenhetsavgift.
 • Ett bostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter två lägenhetsavgifter.
 • Ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: