Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ärendelistor, protokoll, motioner och medborgarförslag

Kommunens nämnder och styrelser sammanträder vanligen en gång per månad. Här kommer vi successivt under året att lägga ut kallelser (ärendelistan) till de olika nämndernas sammanträden och deras protokoll. Här hittar du också motioner från förtroendevalda och medborgarförslag från allmänheten.

Ärendelistor, protokoll, motioner och medborgarförslag

Länken nedan tar dig till ett bibliotek med de olika nämndernas och rådens mappar med ärendelistor och protokoll, här hittar du också revisorernas granskningar, motioner från förtroendevalda och medborgarförslag från allmänheten.
Kallelser, protokoll, motioner och medborgarförslag

Tillgänglighetsanpassning av kallelser och protokoll

Från och med hösten 2019 är kommunens kallelser och protokoll inte längre inskannade utan publicerade som ”rena” pdf-filer. Det betyder att eventuella underskrifter i ärenden och signaturerna i protokollen inte finns med på webben.

Anledningen till detta är att det finns tillgänglighetsdirektiv från EU och svensk lag om tillgänglighet till offentlig service.

Inskannade dokument innebär svårigheter för personer med t.ex. synnedsättning att läsa dem med sina hjälpmedel.

Vill du ta del av protokollet där justeringssignaturerna finns med, är du välkommen till kommunkontoret i Torsby, där originalprotokollet förvaras.

Några länkar till regler som gäller tillgänglighet på webben

Har du frågor

Har du frågor, hör av dig till kommunsekreterare Helena Westh 0560-160 66, helena.westh@torsby.se

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: