Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annette Lauritzen
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn: +4656016004
  • Mobil: +46703896004
  • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Befolkningsstatistik på delområden

Det finns befolkningsstatistik på mindre områden är församling, sk. nyckelkodområden (NYKO-områden) som består av grupper av fastigheter. Det finns NYKO på olika nivåer.

  1. 1-siffernivå
  2. 2-siffernivå
  3. 3-siffernivå
  4. 4-siffernivå

Nyckelkodsystemet är hierarkiskt uppbyggt

Det fungerar så att områden på 4-siffernivå ingår i ett område på 3-siffernivå som har samma tre första siffror, och i ett område på 2-siffernivå där de två första siffrorna är samma, och slutligen i ett område på 1-siffernivå. T.ex. Området Kajsheden har nummer 1116 på 4-siffernivå.

Det ingår i området 111 (Torsby tätort) på 3-siffernivå. som i sin tur ingår i området 11 (Fryksände församling) på 2-siffernivå och slutligen i område 1 (fd Torsby kommun - före 1974) på 1-siffernivå.

Kartor över NYKO-områdena

NYKO-områden på 1-siffernivå

1 Fd Torsby kommun
2 Fd Finnskoga-Dalby kommun
3 Fd Norra Ny kommun
9 Restförda

1-siffernivån är alltså statistik på den kommunindelning som gällde fram till och med 1973.

Se statistik på NYKO 1-siffernivå för åren 1996-2020. Pdf, 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

NYKO-områden på 2-siffernivå

NYKO-områdena på 2-siffernivå sammanföll i vår kommun tidigare (till och med 2001) med församlingsindelningen.

11 Fryksände
12 Lekvattnet
13 Vitsand
15 Östmark
26 Norra Finnskoga
27 Södra Finnskoga
28 Dalby
14 Nyskoga
39 Norra Ny
99 Restförda

Se statistik på NYKO 2-siffernivå för åren 1996-2021. Pdf, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

NYKO-områden på 3-siffernivå

Nästa NYKO-nivå är 3-siffernivå. Följande områden finns det befolkningsstatistik på:

Fryksände

111 Torsby tätort
112 Oleby tätort
119 229 Glesbygd inom Fryksände församling
116 På Fryksände församling skrivna
117 Utan känd hemvist (Fryksände)
118 Kan ej lokaliseras (Fryksände)

Lekvattnet

129 Glesbygd inom Lekvattnets församling
126 På Lekvattnets församling skrivna
127 Utan känd hemvist (Lekvattnet)
128 Kan ej lokaliseras (Lekvattnet)

Vitsand

139 Glesbygd inom Vitsands församling
136 På Vitsands församling skrivna
137 Utan känd hemvist (Vitsand)
138 Kan ej lokaliseras (Vitsand)

Nyskoga

149 Glesbygd inom Nyskoga församling
146 På Nyskoga församling skrivna
147 Utan känd hemvist (Nyskoga)
148 Kan ej lokaliseras (Nyskoga)

Östmark

151 Östmarks tätort
159 Glesbygd inom Östmarks församling
156 På Östmarks församling skrivna
157 Utan känd hemvist (Östmark)
158 155 Kan ej lokaliseras (Östmark)

Norra Finnskoga

261 Höljes tätort
269 Glesbygd inom N Finnskoga församling 2
66 På Norra Finnskoga församling skrivna
267 Utan känd hemvist (N Finnskoga)
268 Kan ej lokaliseras (N Finnskoga)

Södra Finnskoga

279 Glesbygd inom S Finnskoga församling
276 På Södra Finnskoga församling skrivna
277 Utan känd hemvist (S Finnskoga)
278 Kan ej lokaliseras (S Finnskoga)

Dalby

281 Likenäs tätort
2821 2822 2823 2824 2825 2826 982 Sysslebäcks tätort
289 2863 2820 Glesbygd inom Dalby församling
2860 På Dalby församling skrivna
287 Utan känd hemvist (Dalby)
288 Kan ej lokaliseras (Dalby)

Norra Ny

391 Ambjörby tätort
392 Stöllet tätort
399 Glesbygd inom Norra Ny församling
396 På Norra Ny församling skrivna
397 Utan känd hemvist (Norra Ny)
398 Kan ej lokaliseras (Norra Ny)

Restförda

999 På kommunen skrivna

Se statistik för NYKO 3-siffernivå för åren 1996-2020. Pdf, 35.5 kB, öppnas i nytt fönster.

NYKO-områden på 4-siffernivå

Det allra minsta NYKO-området är det på 4-siffernivå. Det finns en mängd sådana områden, olika stora. Genom åren har det tyvärr blivit lite felkodningar här och var, varför vi fört ibland fört samman flera områdeskoder till ett och samma område. Därför har några områden nedan fler än en NYKO-kod.

Fryksände

1111 Centrum söder om järnvägen
1112 1110 Centrum norr om järnvägen
1113 Fågelsång och Alstigen
1114 Bergsäng
1115 Aspen och Alen m.fl.
1116 Kajsheden
1117 Västanvik öster om 45:an
1118 Västanvik väster om 45:am
1119 Industriområde m m väst och norr om järnvägen
(1120 Oleby centrum öster eller väster om väg 908)
1121 Oleby centrum öster om väg 908
1122 Oleby centrum väster om väg 908
1191 Svenneby
1192 Västanå
1193 Rådom
1194 Vasserud och Önnerud
1195 Fensbol
1196 Utterbyn och Kälkerud
1197 Rinn
1198 Oleby glesbygd
1199 2299 Bada

Lekvattnet

1291 Lekvattnet centralt
1292 Bredsjön och Mårbacken m fl
1293 Spättungen
1294 Södra Lekvattnet öster om Ormhöjden samt Örtjärnshöjden
1295 Södra Lekvattnet väster om Ormhöjden
1296 Norra Lekvattnet med Stensgårds utskog och Kälkeruds utskog
1297 Vittjärn och Långsjöhöjden
1298 Fäbacken

Vitsand

1391 Vitsand centralt
1392 Åsteby och Överbyn
1393 1390 Vägsjöfors och västerut
1394 Området mot Järnbergsås och mot Brattfors
1395 Asped
1396 Kristinefors

Nyskoga

1491 Nyskoga centalt
1492 Glesbygd väster om Mangsälven (Viggen)
1493 Tjärnberget och Digerberget
1494 Glesbygd i nordöst (Bässeberget och Högåsen)

Östmark

1511 Björknäs och Åsbybacken, Gömmanberg
1512 Östmark centrum norr om kyrkan
1513 Östmark södra
1591 Sörmark
1592 Bastvålen och Lillskogshöjden
1593 Metbäcken
1594 Röjdåfors
1595 Lämbacken
1596 Glesbygd i väster (Rottnemon och Gransjön)
1597 Östmark västra tätortsomgivning (Kocka)
1598 Glesbygd i sydväst (Ulvjön, Runnsjön, Boseberg)

Norra Finnskoga

2611 Höljes norr om Klarälven
2612 Höljes söder om Klarälven
2691 Kärrbackstrand
2692 Glesbygd sydväst om Höljes
2693 Glesbygd sydöst om Höljes
2694 Klaråsen, Uggleheden och Långflon
2695 Glesbyd öster om Höljessjön

Södra Finnskoga

2791 Bjurberget
2792 Glesbygd söder om Bjurberget
2793 Röjden och Älgsjön
2794 Kindsjön
2795 Bograngen
2796 Medskogen och Skråckarberget
2797 Balkåsen
2798 Järpliden

Dalby

2811 Likenäs norra (från vägskälet)
2812 Likenäs centralt
2813 Likenäs södra
2821 Näckån och västerut
2822 9822 Skyllbäck
2823 Slättene
2824 Tutstad och Fläskremmen
2825 Hole och Stommen
2826 Lillebergsgården och söderut
2891 Dalby centralt
2892 Hjällstad och Möre
2893 2863 Branäs, glesbygd väster om Dalby
2894 Vingäng, glesbygd väster om Sysslebäck
2895 Klarabro
2896 2820 Långberget
2897 Ransby och österut
2898 Uggenäs och österut
2899 Backa och Transtrand

Norra Ny

3911 Ambjörby skola och norrut
3912 Ambjörby centrum
3913 Munkebol
3914 Krusmon
3921 Norra Stöllet
3922 Södra Stöllet
3991 Kårebol - Fastnäs
3992 Ruskåsen
3993 Björbysätern - Ljusnäs
3994 Månäs - Björkenäs
3995 Glesbygd öster om Ambjörby
3996 Värnäs - Granberget
3997 Glesbygd öster om Stöllet
3998 Gravol - Åstrand
3999 Rösberget och Näsberget

Restförda

9999 I kommunen skrivna

Se statistik för NYKO 4-siffernivå för åren 1996-2020. Pdf, 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: