Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Altonen
 • Projektadministratör
 • Tfn: +4656016635
 • Mobil: +46702430732
 • E-post: maria.altonen@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Information till väljare

Du som väljare har den viktigaste uppgiften i årets val: att lägga din röst. Du kan antingen förtidsrösta eller rösta på valdagen. Genom att rösta är du med och påverkar vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet de kommande 5 åren.

Nån dag innan förtidsröstningsperioden startar den 22 maj kommer du som har rösträtt i EU-valet att få ett röstkort hemskickat till din folkbokföringsadress. I röstkortet finner du information om vilket valdistrikt du tillhör, vilken vallokal valdistriktet har och vilka förtidsröstningslokaler som finns närmast dig. Ta med röstkortet om du ska förtidsrösta. Om du ska rösta på valdagen behöver du inte har röstkortet med dig, men då är det viktigt att du går till rätt lokal.

Förtidsröstning

När det är val har alla en möjlighet att förtidsrösta. I år börjar förtidsröstningen den 22 maj och pågår till och med valdagen 9 juni. Om du vill gå och förtidsrösta är du inte bunden till en särskild lokal, utan du kan gå till vilken röstningslokal i Sverige som du vill. Det är bra om du har med ditt röstkort, men om du inte har det så kan röstmottagarna i röstningslokalen skriva ut ett nytt till dig. Din röst kommer sedan att skickas till det valdistrikt dit du tillhör, och räknas med i distriktets röster på valdagen.

Här finner du information om våra förtidsröstningslokaler och deras öppettider.

Du kan också förtidsrösta med bokbussen. Bokbussens turlista under förtidsröstningsperioden kommer att vara lite förändrad. Du kan hämta utskrivna turlistor när det närmar sig valet på biblioteken i Torsby och Sysslebäck samt i receptionen på kommunhuset i Torsby och i receptionen i samverkanskontoret i Sysslebäck.

För dig som inte är i närheten av din vallokal på valdagen finns det möjlighet att förtidsrösta även den dagen. Antalet lokaler som kan ta emot förtidsröster på valdagen är mindre än de andra dagarna, i Torsby kommun har vi tre. Här finner du information om var du kan förtidsrösta på valdagen. Din röst kommer sedan att skickas till den kommun där du är folkbokförd och räknas med i valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen den 12 juni.

Röstning på valdagen

Om du vill rösta i en vallokal på valdagen är det viktigt att du går till den vallokal som finns angiven på ditt röstkort. Röstkortet borde du ha fått i brevlådan en eller ett par veckor före valet. Om du går till en annan vallokal kommer de inte att ha möjlighet att ta emot din röst, utan de kommer att hänvisa dig till rätt vallokal.

I Torsby kommun har vi nio olika valdistrikt och varje distrikt har en egen vallokal. Du finner information om våra valdistrikt och deras lokaler här. Alla vallokaler har öppet kl 08-21 på valdagen den 9 juni.

Rösträtt

För att få rösta behöver du stå med i ett lands röstlängd

Du som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige, kan välja om du vill rösta i EU-valet i Sverige eller i det land där du är medborgare.

 • Om du vill rösta i Sverige kan du stå kvar eller ha anmält dig till den svenska röstlängden.
 • Om du vill rösta i det land där du är medborgare ska du ha anmält utträde ur den svenska röstlängden. Du tas med i röstlängden i det land där du är medborgare.
 • Sista dag för anmälan till eller utträde ur den svenska röstlängden är den 10 maj.

De personer som är folkbokförda utomlands får ett utlandsröstkort. Det skickas ut cirka två månader före valdagen och det går att använda både för att brevrösta och rösta på ambassad eller konsulat.

Om du är folkbokförd utomlands men befinner dig i Sverige vid tiden för valet kan du vända dit till Valmyndigheten, kommunen eller länsstyrelsen för att få ett dubblettröstkort för att kunna rösta i Sverige när du är på plats.

Läs gärna mer på Valmyndighetens sida EU-medborgare som vill rösta i EU-valet | Valmyndighete

Röstning via bud, lantbrevbärare och ambulerande röstmottagare

Om du inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal kan du rösta via ett bud. Budet kan vara en närstående eller någon annan du litar på och/eller har en relation till eller en lantbrevbärare. När man röstar via bud är det väldigt viktigt att både du som röstar och budet noggrannt följer de instruktioner som finns för budröstning, annars finns det en risk att rösten inte kan tas emot och ni får göra om det. Budet lämnar sedan in den iordninggjorda rösten i en förtidsröstningslokal eller i vallokalen där väljaren skulle ha röstat på valdagen.

Det går också att budrösta via lantbrevbärare. Ta kontakt med din brevbärare om du vill veta mer om det.

Här kan du du själv beställa hem budröstningsmaterial för att göra iordning röster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du får det då i din brevlåda. Materialet innehåller allt du behöver för att kunna rösta: en instruktion, ytterkuvert, valkuvert och blanka valsedlar. Ofta får man olika valsedlar i sin brevlåda, och det går bra att använda dem istället för de blanka. Om du inte kan beställa materialet får du hämta det i en av kommunens röstningslokaler. Du finner information om röstningslokaler och deras öppettider här.

Kommunen kommer vid valet 2024 att ha ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig och hämta din röst, den här möjligheten är till för dig som är äldre eller sjuk och har svårt att ta dig till en röstnings- eller vallokal.

Det gäller även dig som bor på ett särskilt boende. Det du som ska rösta behöver ha iordning är ditt röstkort och din legitimation. Om du vill använda några speciella valsedlar, exempelvis namnvalsedlar för något parti, så behöver du ha dem hemma.

Grundmsterialet som de ambulerande röstmottagarne har med sig ut är blanka valsedlar samt valsedlar med parti- och valbeteckning för varje parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel.

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade av valnämnden och arbetar på vardagar under förtidsröstningsperioden.

Du som vill använda dig av ambulerande röstmottagare måste kontakta valnämndens kansli på telefon 0560-166 35 så att vi kan bestämma tid. Den sista dagen vi åker ut och hämtar röster hos väljare är valdagen 9 juni klockan 13:00. Kontakta oss gärna med lite framförhållning eftersom vi behöver lägga upp resorna över kommunen på ett effektivt sätt.

Borttappat röstkort

Om du tappat bort ditt röstkort kan Valmyndigheten, länsstyrelsen och kommunen hjälpa dig att skriva ut ett nytt. Information om hur du kontaktar Valmyndigheten och länsstyrelsen finner du på www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive www.lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vill du ha hjälp av kommunen kan du enklast kontakta valnämndens kansli på telefon 0560-166 35 eller valn@torsby.se.

Andra språk

Vill du läsa information på andra språk kan du göra det här.

Innehållsansvarig: Maria Altonen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: