Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

När får man elda utomhus?

Om du har tänkt att elda utomhus - se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Du måste också alltid ta hänsyn till den brandrisk som gäller.

Innan du eldar ta reda på om eldningsförbud råder

Du hittar aktuell information gällande eldningsförbud på Länsstyrelsen i Värmlands webbsida

Film - elda och grilla i skog och mark

Här kan du se en kort film om att elda och grilla i skog och mark.

Förebygg bränder utomhus

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilen när du kör eftersom de kan antända torrt gräs i väggrenen.

Läs mer vad du ska tänka på när du ska elda säkert utomhus på msb.se

Vilken brandrisk är det?

Här kan du läsa om hur du får veta vilken brandrisk som gäller.

Tänk på att det kan vara olika brandrisker på olika ställen, olika kommuner, olika län. Ta därför alltid reda på vilken brandrisk det är som gäller för den plats där du funderar på att elda på.

Vad gäller när det är eldningsförbud?

Eldning sker alltid på eldarens ansvar

Den som ska elda har ansvaret för:

 • att brasan placeras på ett ur brandrisksynpunkt säker plats, vilket är minst 50-100 meter från byggnader, ledningar eller annat brännbart material
 • att undvika eldning vid kraftig vind då risken är mycket stor för att elden sprids okontrollerat
 • att material för brandsläckning finns med vid brasan till exempel vattentunnor, vattenslang, strilkannor, kvastar, krattor och spadar
 • att skyddsvattning sker runt brasan innan den tänds
 • att se till att brasan inte innehåller sånt som orsakar olägenhet eller skada på människor, egendom eller miljö. Bara torra kvistar, löv, rent trä får läggas på brasan. Det inte tillåtet att bränna till exempel däck, stoppade möbler, plastmattor, impregnerat virke eller brännbara vätskor
 • att efterbevakningen omfattar så lång tid att brasan är helt släckt.

Eldning av trädgårdsavfall är inte längre tillåtet

Från och med 1 januari 2024 är det restriktioner på att elda trädgårdsavfall. På miljö- och byggkontorets webbsida kan du läsa mer om vad som gäller eldning av avfall utomhus.

Som arrangör kan du söka dispens för valborgsmässoeldar Vänd dig till miljö- och byggkontoret om detta.

Allemansrätten och eldning

Allemansrätten innebär inte någon självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. I broschyren Eldning och allemansrätt får du veta mer om när du får och inte får elda i naturen och hur du gör det på ett säkert sätt.

Ladda ner broschyren "Eldning och allemansrätt" på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: