Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och taxor inom bygglov

Åtgärder som omfattas av bygglov- och eller anmälansplikt är även förenade med en avgift. Avgiften bestäms enligt en särskild taxa och utgår från projektets omfattning och art.

Kommunfullmäktige i Torsby kommun beslutade 2011-05-31, § 56, att avgifter för byggnads- eller rivningsåtgärder ska ske enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) taxa 2011. Taxemodellen började gälla 2011-07-01. Taxan baseras på gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.

Taxan bygger på olika faktorer för bland annat area, byggnadstyp och planprövning. Genom de olika faktorerna bedömer man varje enskilt ärende efter dess förutsättningar och omfattning, därav är det svårt att säga på förhand exakt vad ett bygglov kostar.

Om du vill veta mer om avgifternas storlek eller har frågor om taxan är du välkommen att kontakta våra bygglovhandläggare.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen