Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vad kostar det att söka bygglov eller göra en anmälan?

Avgiften för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker för. Den varierar också om åtgärden utförs inom eller utom detaljplanerat område, samt om den innebär en avvikelse från detaljplanen.

Avgiften bygger på flera faktorer, så som byggnadsarea, typ av byggnad och om åtgärden sker inom eller utom detaljplanerat område. Varje ärende bedöms individuellt baserat på dess förutsättningar och omfattning. Därför är det svårt att på förhand säga vad ett bygglov kostar. Här listas några exempel av de vanligaste avgifterna:

Exempel på avgifter för anmälan

 • Installation av eldstad: Cirka 1 100 kronor
 • Installation av eldstad och rökkanal: Cirka 2 200 kronor
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (15 kvadratmeter eller mindre): Cirka 3 300 kronor
 • Komplementbyggnad (30 kvadratmeter eller mindre): Cirka 3 300−5 500 kronor.

Exempel på avgifter för bygglov

 • Utvändig ändring: Cirka 1 100-3 300 kronor
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad (15 kvadratmeter eller mindre): Cirka 4 350 kronor
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad (16−49 kvadratmeter): Cirka 7 600 kronor
 • Nybyggnad (50−129 kvadratmeter): Cirka 18 150 kronor
 • Nybyggnad (130−199 kvadratmeter): Cirka 24 100 kronor

Strandskyddsdispens: Cirka 7 000 kronor.

Vid prövningar där grannar ska höras tillkommer alltid en avgift, ungefär mellan 1 500 och 5 000 kronor beroende på antalet grannar.

Förhandsbesked

För förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus ligger avgiften ungefär mellan 6 600 och 8 000 kronor, inklusive grannehörande.

Avgifterna är ungefärliga och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige Pdf, 250.9 kB..

Har du fler frågor om avgifter?

Välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret. Kontaktuppgifter finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: