Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby kommuns pågående byggprojekt

På denna sida berättar tekniska avdelningen om pågående projekt inom flera olika områden.

Kommunen eller anlitande entreprenörer utför arbeten som anläggning eller utbyte av vatten- och avloppsledningar, trafiksäkerhetsåtgärder och byggnation/upprustning av bostäder och offentliga lokaler.

Här nedan kan du läsa mer om några av de projekt som nu pågår.

Borttagning av berget på Lasarettsvägen vid E45:an

Från och med 31 juli 2023 till slutet av januari 2024 pågick arbetet med att borra, spränga och krossa för att få bort berget i slutet av Lasarettsvägen, mitt emot Handelsplats Kajshea där bl.a. Dollarstore, Jysk och Allsport finns. Nu är arbetet slutfört och där berget stod finns nu en platt yta. Under 2024 kommer arbete pågå med att få bort överblivna massor som lagts på det norra området intill Lasarettsvägen och gång- och cykelvägen.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta bort berget och vad som kommer bli på den platsen efteråt.

Anläggande av fjärilspark

Torsby kommun skapar ett grönområde i Torsby tätort, bredvid Coop. Projektet, som syftar till att gynna vilda pollinatörer, är delvis finansierat med bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Preliminär tidsplan för färdigställande är våren 2024.

Här kan du läsa mer om projektet fjärilsparken

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: