Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ransby reningsverk och Branäs vattenverk

Det nya reningsverket i Ransby är nu invigt och är i drift för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboenden i området Ransby och Branäs.

Ransby reningsverk

Det första spadtaget togs den 12 oktober 2020 och i slutet av november 2022 var det slutbesiktning av Ransby avloppsreningsverk, strax därefter togs reningsverket i drift. Arbetet har har varit ett komplext projekt med många parametrar att ta hänsyn till under byggnadstiden, dels det gamla reningsverket som varit i full drift, en tight tidplan, Covid-19, ökande priser och myndighetskrav att förhålla sig till. Nyckeln till att lyckas med att bygga två komplexa anläggningar (Ransby reningsverk och Branäs vattenverk) samtidig, med ett fast slutdatum har varit det partneringsamarbete vi haft med ByggDialog som totalentreprenör, som i sin tur anlitat en rad underentreprenör.

Ransby reningsverk invigdes den 14 december 2022.

Bättre miljö och arbetsmiljö

Utbygget av reningsverket i Ransby betyder en bättre arbetsmiljö för kommunens personal. Själva reningsverket blir rymligare och anpassat efter dagens behov när det gäller bland annat teknisk utrustning.

Personalutrymmena, som togs i bruk i september 2022, är rymligare och bättre anpassade för dagens verksamhet. Nya och större förrådsutrymmen bidrar till ett smidigare arbetssätt för kommunens personal.

Tillsammans har vi byggt/bygger vi två (Ransby reningsverk och Branäs vattenverk) moderna, framtidsanpassade och driftsäkra anläggningar, där miljö och arbetsmiljö varit i fokus. Hänsyn har tagits till lukt och ljud för såväl personal som de boende runt verken.

Det nybyggda reningsverket i Ransby. Foto: Torsby kommun

Bilden visar det nybyggda reningsverket i Ransby.

Den svarta byggnaden till vänster är det nya reningsverket i Ransby och den bruna byggnaden till höger är personalutrymmen. Bilden är tagen söderifrån mot nordväst. Foto: Torsby kommun

Bilden visar det nybyggda reningsverket i Ransby

Den bruna byggnaden till vänster är personalutrymmen och den svarta byggnaden till höger är det nya reningsverket i Ransby. Bilden är tagen från nordöst mot sydväst. Foto: Torsby kommun

Bilden visar den nya personalbyggnaden vid Ransby reningsverk

Personalbyggnaden vid nya reningsverket i Ransby. Timmer vid Moelven Notnäs Ransby i bakgrunden. Foto: Torsby kommun

Bilden visar det nybyggda reningsverket i Ransby.

Det nybyggda reningsverket i Ransby. Bilden är tagen från öst mot väst. Foto: Torsby kommun

Tornkranens arm är hela 70 meter och kan lyfta upp till 26 meter högt. Foto: ByggDialog.

Vattenverket i Branäs

Det nya vattenverket i Branäs var klart under 2023.

Bilden visar det nybyggda vattenverket i Branäs.

Det nybyggda vattenverket i Branäs växer fram. Foto: Torsby kommun

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: