Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kemikalier

Det finns en mängd kemikalier i vår omgivning som kan påverka vår hälsa och miljö.

Kemikalier finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga för människor och miljön. Därför behövs kunskap om hur de ska hanteras.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är den myndighet som hanterar kemikalier i Sverige. På deras hemsida finner du svar på många frågor gällande kemikalier och hanteringen av kemiska produkter.

Företagare

Som företagare är du skyldig att känna till riskerna med de kemikalier som hanteras i verksamheten. Detta omfattas av Reach-förordningen som är EU:s kemikalielagstiftning.

Farligt avfall

Tänk på att inte hälla kemikalier och mediciner i avloppet eller slänga rester av kemiska produkter som hushållsavfall. Dessa betraktas som farligt avfall och ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

Miljömärkning

Miljömärkningen hjälper dig att hitta de produkter som påverkar miljön minst.

Varningsmärkning av kemikalier

Farliga kemikalier ska vara märkta med farosymboler och försedda med kännbar varningsmärkning samt barnskyddande förslutning.
För att spill inte ska nå mark, ytvatten eller avloppsystem är det viktigt att kemikalierna förvaras på ett bra sätt.

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Produkter som har den gamla typen av så kallad faromärkning får då heller inte längre säljas.

Det handlar om produkter som redan har en faromärkning som t.ex. disk-, tvätt- och rengöringsmedel. De nya reglerna syftar till att minska riskerna för påverkan på människors hälsa och miljön genom att göra märkningen bättre och tydligare.

Den nya CLP-märkningen känner man lätt igen på de nya symbolerna som har vit bakgrund med röd ram.

Information hos Kemikalieinspektionen om CLP-märkning till konsumenter.

Information hos Kemikalieinspektionen om CLP-märkning till företagare.

 

Här kan du läsa mer om

Bekämpningsmedel

Bilen och kemikalier

Cisterner

Kemikalier i hushållet

Köldmedier


Innehållsansvarig: Per-Arne Persson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen