Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hundar och katter

Husdjur är en källa till glädje för många men att ha djur innebär även ett stort ansvar. Du är skyldig att följa olika regler som t ex djurskyddslagstiftningen, men du ska även se till att din djurhållning inte blir störande för din omgivning.

Hund

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ligger ansvaret på hundägaren för alla störningar som din hund kan orsaka. Se till att hunden inte skrämmer eller skadar varken människa eller andra djur.

Glöm inte att plocka upp efter din hund! Använd helst de hundlatriner som finns utplacerade eller ta med påsen hem.

Skällande hundar kan vara en olägenhet enligt miljöbalken. Kontakta i första hand hundägaren. Hjälper inte det kan du kontakta miljö- och byggkontoret.

Katt

Se till din katt så att den inte far illa eller orsakar skador eller olägenheter för andra. Om du kastrerar eller steriliserar katten så minskar riskerna för att problem ska uppstå. Ju fler katter det finns i omgivningen desto större är givetvis störningsriskerna.

Djurskydd

Ärende om djurskydd handläggs av länsstyrelsen. Detta gäller även herrelösa katter.

Anmälan om misskötsel av djur lämnar du till länsstyrelsens via brev, telefon 010-224 71 20 eller via webanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får vara anonym.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: