Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Skyddsjakt

Skyddsjakt regleras genom Jaktlagen och Jaktförordningen och anger att den endast ska bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet.

Om det finns förvildade eller övergivna katter som behöver tas om hand där du bor kan du kontakta länsstyrelsen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen enligt djurskyddslagen.

Andra djur, t.ex. hundar som av någon anledning kommit lösa, är en fråga för polismyndigheten.

Skadedjursskyttar

Om djur som t ex grävlingar eller kråkfåglar orsakar problem så är det i första hand fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder. Som fastighetsägare bör du ta kontakt med något viltvårdsområde eller någon jägare du känner som kan hjälpa dig med att sätta ut fällor och att avliva djuren. För att avlossa skjutvapen inom detaljplanelagt område måste du eller den du anlitar alltid ha tillstånd från polismyndigheten och jaktlagstiftningen ska alltid följas. Torsby kommun har som fastighetsägare tillgång till skadedjursskyttar som i någon mån även kan utföra andra uppdrag som t ex avlivning av skadade djur.

Djur som skadas vid bilolyckor eftersöks och avlivas genom polismyndighetens försorg.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: