Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: +4656016030
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Kicki Svensson
 • Teknisk Administratör
 • Tfn: +4656016010
 • Mobil: +46702230554
 • E-post: kicki.svensson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby
 • Lilian Hellström
 • Ekonom
 • Tfn: +4656016031
 • Mobil: +46766432670
 • E-post: lilian.hellstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hyresgäst hos kommunen

Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Här kan du läsa om vad som gäller om du vill flytta in eller flytta ut. Eller om du vill byta lägenhet. Måla om eller tapetsera? Hyra ut i andra hand? Upptäcker fel i lägenheten?

Hyra

Du betalar din hyra månadsvis och i förskott. Varje månad får du en hyresavi där det framgår vilken summa du ska betala och när hyran senast ska vara betald.

För att undvika betalningsanmärkningar, dröjsmålsränta eller inkassokostnader är det viktigt att hyran betalas i tid. Om du inte betalar hyran alls eller är sen upprepade gånger med inbetalningarna, kan du förlora din hyresrätt och bli avhyst från din bostad.

Om du av någon anledning inte kan betala din hyra i tid, är det viktigt att du tar kontakt med Lilian Hellström på ekonomiavdelningen.

Hyresavtalet

Hyresavtalet är en värdehandling och en av de viktigaste skriftliga handlingarna för ett hushåll. Där står bland annat vad som ingår i hyran, dina rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstid och inflyttningsdatum.

Autogiro - ett bekvämt sätt att betala hyran

Autogiro är ett bekvämt och enkelt sätt att betala hyran på och du behöver inte vara orolig att den inte blir betald i rätt tid. Det enda du behöver se till är att det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före sista betalningsdag. Här kan du läsa mer om autogiro.

Meddela hyresvärden

Som hyresgäst har du vissa skyldigheter. Några av dem är att använda lägenheten som det avtalats, att hyran betalas i rätt tid och att du vårdar lägenheten väl. Du bör också uppträda så att grannarna inte störs.

Tänk på att

 • När du ska köpa en större hushållsmaskin som frysbox och disk- eller tvättmaskin. Fastighetens el- och avloppssystem kanske inte är dimensionerade för ytterligare installationer.
 • Om du upptäcker fukt eller mögel ska du kontakta din hyresvärd omedelbart.
 • Meddela din hyresvärd om du har en toalett som står och rinner eller kranar som står och droppar.
 • Eller om det uppstår skada eller fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen.
 • Prata med hyresvärden innan du tapetserar om. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet är slarvigt eller felaktigt gjort.

Anmäl fel

När du upptäcker ett fel anmäler du det enkelt till oss genom att göra en felanmälan. Ärendet registreras och våra fastighetsskötare och reparatörer bokar en tid med dig för att åtgärda felet. För vissa typer av fel kan vi behöva beställa reservdelar eller be en extern reparatör om hjälp.

Akuta fel

Om ett fel kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast anmäla felet genom att ringa. (Använd inte felanmälningsmodulen.)

Felanmäl via telefon till kommunväxeln 0560-160 00

Måndag-fredag kl. 8-16
Lunchstängt kl. 12-13

Övrig tid till SOS Alarm 054-83 06 90. OBS! Endast AKUTA ärenden till SOS.

Varför ska jag ha en hemförsäkring?

Det är en ekonomisk trygghet för dig att ha en hemförsäkring om det blir inbrott i lägenheten, om det skulle börja brinna eller om du orsakar en vattenskada som påverkar fastigheten.

Vad ska jag tänka på om det varit inbrott?

Anmäl till Polisen och till ditt försäkringsbolag. Har det blivit skador på lägenheten eller fastigheten kontaktar du Kicki Svensson på tekniska avdelningen, så att vi kan åtgärda skadorna.

Lägenhetsbyte

Det är tillåtet att byta sin lägenhet mot en annan lägenhet om vi som hyresvärd går med på det. För att kunna byta din lägenhet måste du ha ett förstahandskontrakt.

Hyra ut i andra hand

Du får inte hyra ut i andra hand utan du först har kontaktat oss.

Visa omtanke och hänsyn

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra.

Tänk på:

 • att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende
 • att du ansvarar för vad dina gäster/besökare gör
 • att lämna tvättstugan i ett fint och städat skick
 • att inte spika eller borra i väggar eller dylikt under kvällar och nätter
 • att nattetid undvika störande vattenspolning
 • att undvika att använda hushållsmaskiner (dammsugare, tvätt- och diskmaskiner) under sena kvällar och nätter
 • att inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- eller källargångar
 • att inte skaka mattor eller andra föremål från balkong och fönster
 • att ha tillsyn över eventuella husdjur så att dessa inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller utrymmen i huset. Husdjur får heller inte springa lösa eller orsaka störande ljud
 • att inte utan särskilt tillstånd från hyresvärden sätta upp parabolantenner,
 • utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt
 • att inte grilla på balkong, altan eller i närheten av huset
 • att inte placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom
 • att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.

Uppsägning

Den normala uppsägningstiden är tre månader. Vid dödsfall är det en månad. Uppsägningen räknas från kommande månadsskifte. T.ex. om du säger upp lägenheten den 20 december räknas uppsägningen på tre månader från 1 januari så uppsägningstiden blir t.o.m. 31 mars.

Besiktning av lägenhet

Din lägenhet kommer att besiktigas efter att du flyttat. Observera att du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger vanligt slitage. Hål i dörrar och golv, inrökta lägenheter, omfattande skador på ytskikt samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Visning av lägenhet

För att ny hyresgäst ska kunna flytta in direkt efter att du flyttat kan lägenheten behöva visas för bostadssökande under uppsägningstiden. Hyresgäster är enligt hyreslagen skyldig att låta visa lägenheten när hyresavtalet har sagts upp. Har du flyttat innan uppsägningstiden har gått ut kan du låta hyresvärden visa lägenheten.

Flyttstädning

Enligt hyresavtalet har nästa hyresgäst rätt att flytta in i en välstädad lägenhet. Därför måste du lämna lägenheten noggrant städad. Om inte städningen blir godkänd uppmanas du att städa om och om du inte åtgärdar detta städar vi och debiterar dig kostnaden för städningen.

Nycklar

Alla utkvitterade nycklar ska återlämnas efter att lägenheten flyttstädats. Om inte alla nycklar återlämnas måste nya nycklar samt ny cylinder beställas och den kostnaden får avflyttande hyresgäst stå för.

Felanmälan

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss, till exempel kran eller toalett som läcker, vitvaror som inte fungerar, hål i vägen, nedskräpning eller trasig gatubelysning. Då kan du göra en felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan.

Innehållsansvarig: Lars Lundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: