Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kansliet för förskoleverksamhet
 • Telefon: +4656016161
 • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

Kansliet för förskoleverksamheten

Kansliet för förskoleverksamheten +4656016161 har telefontid 8.00-9.30 och 13.00-14.00.

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barnhälsoteam för barn 0-6 år

När du behöver råd och stöd kring ditt barn eller i din föräldraroll kan du vända dig till oss i barnhälsoteamet.

Barnhälsoteamet sker i samverkan mellan förskola, barnhälsovården (BVC) och den förebyggande socialtjänsten.

Vilka ingår i barnhälsoteamet?

I barnhälsoteamet ingår BVC-sköterska, rektor för förskolan, specialpedagog och familjecentralens socionom. Förutom dig som vårdnadshavare har vi möjlighet att bjuda in personal från förskolan, psykolog, logoped, socialtjänst eller andra som du anser viktiga för ditt barn. Vilka som kommer att vara med på själva mötet bestäms i samråd med dig,

Samarbete kring enskilda barn sker alltid med samtycke från vårdnadshavare.

Några exempel där barnhälsoteamet kan bidra

Erik 4,5 år, bor varannan vecka hos sina föräldrar

På några veckor har Erik blivit som en annan person på förskolan. Han smiter iväg varje gång han ska hämtas och det tar lång tid innan mamma eller pappa får honom med sig till bilen. På förskolan har han börjat slå de andra barnen och det har även hänt att han slagit personalen.

Emma snart 5 år, är lite sen i sitt språk

Emma känner sig mest trygg med de vuxna på förskolan och leker sällan med de jämnåriga barnen. Emma har svårt i relationen med andra barn. Hennes sätt att ta kontakt med andra barn är att retas och knuffas.

Lisa 4,5 år, har svårt med koncentration och att förstå instruktioner

Föräldrarna beskriver att hon inte klarar av att sitta still några längre stunder, de skulle gärna vilja kunna läsa en bok tillsammans. BVC-sköterskan beskriver att Lisa inte vet vad hon ska göra när ska kontrollera hennes syn. Förskolepersonalen har också märkt att Lisa har svårt med koncentrationen och att förstå uppmaningar och instruktioner.

Pelle 3 år, får ofta aggressionsutbrott i samband med gränssättning

Föräldrarna beskriver att det ofta blir konflikter hemma, speciellt när det gäller att sätta gränser. Även förskolan har märkt av Pelles utbrott i liknande situationer.

I dessa exempel och liknande kan föräldrar och förskolepersonal få stöd av barnhälsoteamet där vi träffas och pratar igenom hur vi bäst kan hjälpa Erik, Emma, Lisa och Pelle i hemmet och/eller i förskolan.

Vill du veta mer?

Du kan prata med eller ringa personalen på förskolan och på familjecentralen.

Vill du ansöka?

Använd blanketten ”Ansökan till barnhälsoteamet” som du kan ladda ner här på denna sida (se längre ner på sidan). Den finns också snart att hämta på förskolan och på familjecentralen. Om du vill kan du få hjälp av personalen att fylla i blanketten.

Ansökan skickar du till

Torsby kommun
67. Kansliet för förskoleverksamhet
685 80 Torsby

När vi fått in din ansökan ringer vi till dig för att få veta mer. Vi berättar också om hur ett barnhälsoteamsmöte fungerar och bokar tid för detta.

Samverkan med Region Värmland

Barnhälsoteamet är ett samarbete mellan Torsby kommun och Region Värmland.

Mål och syfte med barnhälsoteamet

Med fokus på det enskilda barnet och dess behov vill vi genom gemensamma och tidiga insatser skapa ökade möjligheter för

 • samlade resurser kring det enskilda barnet
 • goda villkor för barnet i hem och förskoleverksamhet
 • att tidigt se barn som är i behov av stöd
 • professionella insatser
 • att vårdnadshavare och personal får stöd och vägledning

Innehållsansvarig: Ann-Charlotte Nygren
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: