Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kansliet för förskoleverksamhet
 • Telefon: +4656016161
 • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

 • Lena Kjellberg
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016161
 • Mobil: +46766432666
 • E-post: lena.kjellberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby
 • Lina Rimnäs
 • Skolassistent
 • Tfn:
 • Mobil: +46732747708
 • E-post: lina.rimnas@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck

Kansliet för förskoleverksamheten

Kansliet för förskoleverksamheten +4656016161 har telefontid 8.00-9.30 och 13.00-14.00.

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Retroaktiv avgiftskontroll

Torsby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en administratör.

Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?

Skicka din fråga till avgiftskontroll@torsby.se. Ofta går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar dina frågor till oss om du inte hittar svaret på dem här nedanför.

Meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Du kan själv ändra din inkomst genom att fylla i blanketten om inkomstuppgift för plats i förskola och fritidshem. Adress dit du skickar blanketten finns angivet på blanketten.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Har man betalat för lite får man en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång går det ansöka om anstånd. Summor under 300 kr återkrävs inte.

Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Om du har en skuld för barnomsorg som ännu inte är betald, kan du inte få anstånd. Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet genom att skicka ett utbetalningskort.

Vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen

Varför gör ni den här kontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?
Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl.

När får jag min faktura?

Under februari eller mars månad.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Kontakta avgiftskontrollen genom att skicka e-post till avgiftskontroll@torsby.se

Min faktura stämmer nog, men jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Kontakta ekonomiavdelningen Lilian Hellström, 0560-160 31. Du kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Ska du bestrida en faktura behöver vi få in bestridantet skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är du bestrider. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Mejla bestridandet till avgiftskontroll@torsby.se. Det går också bra att skicka brevet till: Torsby kommun, 50. BUN, 685 80 Torsby.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av Inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till administratören. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten, t ex. ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, vi kan tyvärr inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd med mera.

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas. Det behöver inte innebära att det är den som har fått fakturan som ensam ska betala hela beloppet.

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka en till varje inkomstgrundare?

Nej, vi fakturerar bara räkningsmottagaren och kommer inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Jag har kontaktat er men inte fått något svar. Varför inte?

Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Under vissa perioder har vi många ärende och svaret kan då dröja.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2018 § 53 att införa retroaktiv avgiftskontroll från och med 2019.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: