Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. Därför behöver vi redan i planeringen av verksamheterna ta hänsyn till att människor är olika och att vi har olika behov.

Tillgänglighet används för att beskriva hur något som används (en lokal eller en verksamhet) fungerar för den som använder den.

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. Det handlar om att kunna ta sig till och från arbetet, att kunna besöka kulturarrangemang och biografer, hämta barn på dagis och ta del av viktig information och kunna kommunicera med andra. Och det handlar om att kunna delta och ta del av undervisning och kunna delta i fritidsaktiviteter.

För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut.

Underlättar för alla

Några vanliga exempel på tillgänglighet är elektriska dörröppnare och breda parkeringsplatser. Elektriskt öppningsbara dörrar kan vara en nödvändighet för en person med rullstol samtidigt som de underlättar för den som kommer med barnvagn eller bär tunga kassar.

Ett annat exempel är texter skrivna med enklare och tydligare språk. Nödvändigt för den som har läs- och skrivsvårigheter. Lättare för alla att ta till sig.

En otillgänglig miljö kan bli ett problem för den som har en funktionsnedsättning men också för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva hinder men också om att öka kvaliteten i samhället.

Olika former av funktionsnedsättning

Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar som kan vara bestående eller övergående, synliga eller osynliga.

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att man har minskad rörlighet i någon del av kroppen eller svårt att se eller höra. Andra funktionsnedsättningar kan leda till behov av medicinering eller speciell kost. Psykiska besvär är en funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning en annan.

Otillgänglighet skapar hinder

Funktionsnedsättningen är i sig oftast inget hinder utan det är i mötet med en otillgänglig miljö som handikappet uppstår. Det är ofta omgivningen som avgör om det är möjligt för människor med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhällslivet på lika villkor som andra samhällsmedborgare.

Att göra samhället tillgängligt innebär alltså att ta bort de hinder som finns. Det gäller alltifrån höga trösklar och smala dörrar som utestänger rullstolsburna, till broschyrer och webbplatser som utestänger de som inte har perfekt syn.

Det finns olika former av tillgänglighet

Det man talar om är:

 • Fysisk tillgänglighet
 • Informativ tillgänglighet
 • Kommunikativ tillgänglighet
 • Psykosocial tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet

Både inomhus- och utomhusmiljöer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Alla ska kunna ta sig fram i byggnader, ta sig till och från arbetet och kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Vid byggnationer, reparationer och städning ska allergiframkallande ämnen undvikas. Det ska alltid finnas alternativ kost för personer som har särskilda behov.

Exempel på fysisk tillgänglighet kan vara att alla ska ha tillträde till offentliga lokaler, såsom arbetslokaler, bostäder, affärer, biografer, restauranger, rekreationsanläggningar med mera.

Lokalerna ska ha god ljussättning och kontrastfärgsättning. Val av olika material är viktigt så att det är lätt att orientera sig i rummet.

Goda hörselmöjligheter gör det enklare för alla att vara delaktiga i olika arrangemang.

Informativ tillgänglighet

Alla medborgare ska kunna ta del av och förstå information av olika slag. Därför måste tryckt och digital information vara tydligt utformad och vid behov gå att få i punktskrift, på lätt svenska och andra språk eller som ljud. I vissa sammanhang behöver talad information kompletteras av visuell.

Kommunikativ tillgänglighet

Det kan behövas hjälpmedel för att kommunikationen ska fungera människor emellan.
Därför ska det finnas tolkar, fungerande teleslingor, god akustik och belysning när så behövs. Webbplatser ska vara utformade så att de är tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.

Exempel på kommunikativ tillgänglighet är att alla ska kunna vara aktiva medborgare och ha möjlighet att påverka de demokratiska processerna.

I planering av verksamheter ska man ta hänsyn till olika behov.

Psykosocial tillgänglighet

Psykosocial tillgänglighet är rätten att kunna vara sig själv.
Alla har rätt att bli accepterade och respekterade för den man är. Ingen ska tvingas göra om sig för att kunna delta i samhället, som arbetstagare, resenär, studerande, förälder eller kund.

Psykosocial tillgänglighet handlar om det förhållningssätt människor har till varandra och handlar till stor del om:

 • empati
 • förståelse
 • medvetenhet
 • kunskap

Psykosocial tillgänglighet rör värderingar, bemötande, mångfald och mänskliga rättigheter (MR).

Läs mer om tillgänglighetsarbete och funktionshinderspolitik

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På deras webbplats kan du som myndighet, företagare, förening eller om du bara är allmänt intresserad av frågan läsa och lära mer.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: