Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljööverenskommelser

Torsby kommun har ingått i en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland för perioden 2022-2025. Syftet är att bidra med ökad samverkan i länet och skapa bättre förutsättningar att nå beslutade miljömål.

I överenskommelsen förbinder sig Torsby kommun att prioritera och aktivt arbeta med följande 3 insatsområden

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 • Pollinering

Åtagandet innebär att Torsby kommun ska prioritera att genomföra åtgärder inom respektive område, följa upp dessa r samt kommunicera arbetet internt och externt.

Hur har det utvecklat sig?

Överenskommelserna gäller under perioden 2022-2025. Nedan listar vi några exempel på aktiviter och åtgärder som vi påbörjat sedan överenskommelsen blev undertecknad.

Infrastuktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon

Torsby kommun har deltagit i workshops om förnybara drivmedel och laddbara fordon arrangerade av Länsstyrelsen i Värmland. Vidare fortsätter utbyggnad och satsningar av laddinfrastukturen i kommunen, bland annat pågår etablering av snabbladdare i Värnäs.

Intregrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster beaktas i samband med planeringen, bland annat inom ramen för undersökning om betydande miljöpåverkan.

Kommunen har utfört insatser med fokus på kulturella ekosystemtjänster (rekreation, friluftsliv med mera) bland annat genom att anlägga område med hundrastgård och utomhusgym i Stöllet.

Pollinering

Torsby kommun anlägger ett nytt grönområde med fokus på ängmark och pollinerande insekter brevid Coop i Torsby tätort.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: