Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Emil Bergman
  • VA-chef
  • Tfn: +4656016109
  • Mobil: +46702873189
  • E-post: emil.bergman@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunalt avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa samt för miljön. Genom bra rening av avloppsvattnet förhindras spridning av sjukdomsframkallande bakterier.

I Torsbys avloppsreningsverk renas avloppsvattnet mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Vid de övriga mindre reningsverken finns varierande grad av rening.

Slam från Torsbys reningsverk körs till Sunne för rötning och kan sedan användas som gödning på åkermark.

Varje reningsverk har ett individuellt kontrollprogram, som bland annat talar om hur många gånger per år proven ska tas. Kommunens reningsverk ska uppfylla de krav på rening som tillsynsmyndigheten ställer.

Tänk på

Det är av största vikt, både miljömässigt och ekonomiskt, att du som brukare endast spolar ned sådant som passerat kroppen och toalettpapper. Vidare bör miljömärkta produkter såsom tvättmedel, schampo och dylikt användas. Genom att följa dessa enkla råd kan du medverka till en bättre miljö och ett bevarande av våra vattendrag. Fett, olja, maizena (stärkelseprodukt) med mera ska inte spolas ner i avloppet, eftersom de kan stelna i de kalla avloppsrören. Följden kan bli att partiklar fastnar och förorsakar stopp i ledningsnätet, så även på din privata serviceledning inne på tomten.

Ansluta till kommunalt avlopp

Du som äger en fastighet som ligger inom kommunens vatten/avlopps-verksamhetsområde har möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet. Läs mer om hur du gör.

Avgifter vatten och avlopp

Här kan du läsa mer om avgifter för vatten och avlopp.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen