Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tematiska översiktsplaner

Torsby kommun har två tematiska tillägg till sin översiktsplan: Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge och vindbruksplan.

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Den kommunala LIS-planen vann laga kraft 2020. Inom de utpekade områdena (röda prickar i karta nedan) kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens från- eller upphävande av strandskydd.

Plankarta LIS

Karta med utpekade LIS-områden markerade som röda prickar

Vindbruksplan

Torsby kommuns vindbruksplan vann laga kraft 2018. I planen pekas områden som inte bedöms lämpliga för vindkraft ut som "stoppområden". Dessa är markerade med rosa i kartan nedan.För övriga områden görs inget ställtningstagande för vindkraft, utan en bedömning av marens lämplighet ska göras för varje enskilt fall.

Plankarta Vindbruksplan

Innehållsansvarig: Sara Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: