Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Maria Henriksson
 • GIS-ingenjör
 • Tfn: +4656016009
 • Mobil: +46732712165
 • E-post: maria.henriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Servitut

Genom ett servitut kan en fastighet få rätt att använda exempelvis en väg som korsar en annan fastighet.

Ett servitut är knutet till en fastighet och gäller tillsvidare om inget annat är angivet. Det finns två olika sorters servitut, avtals- och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom avtal mellan olika fastighetsägare och officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Officialservitut bildas genom en lantmäteriförrättning.

Vill du veta mer?

För mer information kan du vända dig till Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63. Mer information finns även på Lantmäteriets hemsida.

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: