Torsby kommun
Torsby kommun

Rådgivning och tips inom energi och uppvärmning

Du tjänar på att se över din energianvändning, ditt boende, dina vanemönster och dina transporter. Välkommen att ringa eller sända e-post till energi- och klimatrådgivningen. Just nu fokuserar Energi- och klimatrådgivarna på solel och hållbara transporter. Landets kommunala energi- och klimatrådgivare går ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Läs mer här.

Från fossila till förnybara bränslen

Vår energianvändning påverkar både miljö och ekonomi. När du vill byta värmesystem bör det vara till förnybara energikällor. Till förnybara räknas sol, vind, vatten, jord/berg och biobränslen. Bor du inom fjärrvärmenätet kan det vara en extra valmöjlighet. Det finns mycket intressant information kring energibesparingar att ta del av hos Energimyndigheten och via Energikontoret vid Region Värmland.

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen riktar sig till privata, föreningar och företag. I första hand behöver vi se över var vi kan minska värmeläckage och samtidigt spara energi. Med ny teknik och bättre miljömärkning av produkter blir det lättare att ta energismarta val redan före köpet.

Med Energikalkylen kan du räkna ut vad du kan spara på att tilläggsisolera ditt hus och hur lång tid det tar innan en solcellsanläggning eller en värmepump lönar sig. I Energikalkylen hittar du konkreta åtgärdsförslag och en rad tips som visar att även små insatser kan bli lönsamma. Vi kan alla göra några insatser enskilt som tillsammans spelar roll.

Några tips innan du ringer till rådgivningen

Du kan spara ca 15 % energi genom att tilläggsisolera vinden, om nuvarande isolering är mindre än 20 cm. För varje grad du sänker inomhustemperaturen kan du spara ca 5 % av energikostnaden.

Du kan spara ca 15 % energi genom att tilläggsisolera vinden, om nuvarande isolering är mindre än 20 cm. För varje grad du sänker inomhustempera-turen kan du spara ca 5 % av energikostnaden.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Tina Näslund
 • miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare
 • Tfn: 0560-162 02
 • Mobil: 073-271 36 74
 • E-post: tina.naslund@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen