Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Gränsvärden och mätningar

Det finns gränsvärden för luft och buller både inomhus och utomhus. Luftmätningar har genomförts i Torsby tätort.

Mätningar av buller och luftkvalitet genomförs regelbundet t.ex. i skolmiljöer. Beräkningar av buller ingår ofta vid upprättande av detaljplaner eller trafikplanering.

Mätningar av utomhusluften i Torsby tätort har genomförts i flera omgångar under de senaste åren.

Under 2017 genomfördes partikelmätningar i Miljösamverkan Värmlands regi. En mätstation fanns uppställd under hela året på Järnvägsgatan i Torsby tätort. Mätningarna i Torsby genomfördes för att få klarhet i de osäkerheter som finns kring tidigare mätningar - senast under 2012.

Resultat från mätningar i Torsby tätort

Resultaten från nämnda mätningar för hela länet redovisas i COWIs rapport nedan. Det kan konstateras att värdena för partiklar understiger miljökvalitetsnormen med god marginal. Även preciseringen av miljökvalitetsmålet "Frisk luft" för partikelhalten uppfylls beräknat som årsmedelvärde. Också värdena för kvävedioxid understiger sannolikt miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet.

Inledande kartläggning av luftkvaliteten i Torsby kommun

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i tätorter mot miljökvalitetsnormerna för utomhusluft samt att rapportera in resultaten till det av Naturvårdsverket utsedda Datavärdskapet för luftkvalitet – SMHI. Den inledande kartläggningen syftar till att bedöma om luftföroreningar överhuvudtaget utgör ett problem och vilka källor som i så fall kan vara av betydelse. Den inledande kartläggningen ska göras för varje ämne som kommunen har skyldighet att kartlägga.

Här kan du ladda ner "Inledande kartläggning av luftkvaliteten i Torsby kommun Pdf, 314.4 kB." som rapporterats till Naturvårdsverket våren 2019 samt en bilaga till denna "Kartläggning av vedeldning i Torsby kommun Pdf, 1 MB.".

Äldre rapporter med mätresultat:

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: