NYA MATERIAL

På Circlab finns utrustning för att blanda och prova nya materialblandningar/biokompositer. Här finns möjligheter att mala träpulver, ta fram olika fraktioner av sågspån, blanda trämaterial med plast i vår compounder och därefter göra om materialet till filament eller granulat. Materialen kan sedan skrivas ut i våra skrivare och testas med vår dragprovare.

Vi deltar gärna i forskningsprojekt och produkt och materialutvecklings-projekt där både vår utrustning och vår kompetens kan komma till nytta.

Burkar