DESIGN

För att översätta en produktidé till att kunna skrivas ut i 3D behöver utformningen/konstruktionen omsättas till en 3D-ritning i lämplig CAD programvara. Produkten behöver i vissa fall omkonstrueras för att den ska gå att skriva ut på bästa sätt och för att optimera de vinster i form av minskad materialåtgång, styrka etcetera, som kan uppnås genom 3D-utskrift. Om du inte redan har en ritning i CAD format kan vi hänvisa till företag som kan hjälpa dig med detta.

Alex desig

Alex hjälper till att lägga in ritningen i CAD programvaran