Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en aktuell sammanställning av pågående detaljplaner och översiktsplaner, vilket skede i planprocessen den befinner sig i och aktuella samråds-och granskningstider.

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Läs mer om hur planprocessen går till och hur du kan vara med och påverka. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

Södra Badabruk
Samrådstiden pågår från 24 juni 2021 till 24 juli 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 3 veckor för detaljplaner, men får förkortas om alla som anses berörda är överens.

Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Fördjupad översiktsplan för Branäs
Granskningstiden pågår från 22 juni 2021 till 1 september 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen