Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en aktuell sammanställning av pågående detaljplaner och översiktsplaner, vilket skede i planprocessen den befinner sig i och aktuella samråds-och granskningstider.

Om planprocessen

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Läs mer om hur planprocessen går till och hur du kan vara med och påverka. 

 

Medborgardialog innan officielt samråd

Genom att hålla en tidig dialog i planprocessen så främjas demokratin.

Nu ska en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort tas fram. Innan beslut om planens utformning tagits vill vi gärna ta del av dina synpunkter och idéer. Läs mer om översiktsplanen och tillfällen för medborgardialoger här.

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.
Samrådstiden är 14 april - 18 maj 2022

 

Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 2 veckor för detaljplaner, men får förkortas om alla som anses berörda är överens. Vid utökar förfarande är granskningstiden minst 3 veckor.

Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Ändring av detaljplan för Västanvik 1:694 m.fl. (INOVA PARK)

Ändring av detaljplan för del av Västanvik 1:694 m.fl. (Inova Park)
Samrådstiden är 7 november - 5 december 2022

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979
Granskningstiden är 27 oktober - 25 november 2022

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348
Granskningstiden är 1 december 2022 - 15 januari 2023


Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för del av Branäs 4:717 m.fl.

Detaljplan för del av Branäs 4:717 m.fl.
Om ingen överklagar vinner planen laga kraft 2023-01-29.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen