Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en aktuell sammanställning av pågående detaljplaner och översiktsplaner, vilket skede i planprocessen den befinner sig i och aktuella samråds-och granskningstider.

Om planprocessen

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Läs mer om hur planprocessen går till och hur du kan vara med och påverka. 

 

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979
Samrådstiden är 11 april - 15 maj 2022

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.
Samrådstiden är 14 april - 18 maj 2022

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348
Samrådstiden är 14 april - 18 maj 2022


Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 2 veckor för detaljplaner, men får förkortas om alla som anses berörda är överens.

Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Detaljplan för del av Branäs 4:717 m.fl.

Detaljplan för del av Branäs 4:717 m.fl.
Granskningstiden är 9 juni - 30 augusti 2022.

Detaljplan för Gamla polishuset, del av Slättene 1:109

Detaljplan för Gamla polishuset, del av Slättene 1:109
Granskningstiden är 9 juni - 5 augusti 2022.


Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen