Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Bengtsson
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.bengtsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående planering

Här finner du en aktuell sammanställning av pågående detaljplaner och översiktsplaner, vilket skede i planprocessen den befinner sig i och aktuella samråds-och granskningstider.

Om planprocessen

Innan en detaljplan vinner laga kraft ska samråd hållas med myndigheter och de som anses berörda av planen. Läs mer om hur planprocessen går till och hur du kan vara med och påverka. 

 

Medborgardialog innan officielt samråd

Genom att hålla en tidig dialog i planprocessen så främjas demokratin.

Nu ska en ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort tas fram. Innan beslut om planens utformning tagits vill vi gärna ta del av dina synpunkter och idéer. Läs mer om översiktsplanen och tillfällen för medborgardialoger här.

Samråd

Det finns inget krav på samrådstiden utan den varierar i varje enskilt ärende.

 

Granskning

Granskningstiden för detaljplaner är minst 2 veckor för detaljplaner, men får förkortas om alla som anses berörda är överens. Vid utökar förfarande är granskningstiden minst 3 veckor.

Granskningstiden för översiktsplaner är minst 2 månader.

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.

Detaljplan för del av Kvarteret Räven, del av Branäs 4:22 m.fl.
Granskningstiden är 7 januari 2023 - 12 mars 2023

Antagande

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 3 veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979 m.fl.

Detaljplan för Nötåsen, del av Branäs 4:22 och Branäs 4:979

Anagande av detaljplan avses hanteras av kommunfullmäktige 27 februari 2023

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348

Detaljplan för Torsby camping Etapp II, Svenneby 1:348
Beslut om antagande avses hanteras i miljö-bygg och räddningsnämnden 2023-03-29.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen via kontaktuppgifter som du finner högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".


Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen