Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Särskild utbildning för vuxna

Målen för utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Särskild utbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Särskild utbildning för vuxna är en anpassad skolform som omfattar utbildning på grundläggande och anpassad gymnasial skolnivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den i anpassad grundskola. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen anpassade gymnasieskolans nationella eller individuella program.

Mer information om särskild utbildnings för vuxna (komvux som anpassad utbildning) i Torsby.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: