Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Aktiv fritid för unga

I Torsby kommun har vi inga fasta lokaler vi kallar fritidsgårdar. Vi har styrt om vår verksamhet till ledarledda aktiviteter.
Med hjälp från vårt breda föreningsliv ger vi ungdomar möjlighet att få prova på och få upp ett intresse så ungdomarna får en meningsfull fritid.

Ungdomarnas delaktighet i upplägget och vilka intressen de har påverkar också vilka aktiviteter som blir. Därför jobbar fritidsledarna med att ungdomarna är så delaktiga som möjligt.

Är du intresserad av att prova på verksamheten i någon förening kan du vända dig till fritid. Vi har register över föreningar och hjälper även till med första kontakten om du vill.

ANDT-förebyggande arbete

En viktig hörnsten i vår verksamhet är det förebyggande ANDT-arbetet i kommunen. ANDT = alkohol-narkotika-dopning-tobak.

ANDT-samordnaren har en egen sida på torsby.se

Tobaksfri duo

All personal i vår verksamhet deltar i satsningen mot att motverka tobaksanvändning. Kontraktsmetoden "Tobaksfri duo" är en viktig del i det arbetet. Tobak är ofta inkörsporten till andra droger och kostar kommunen enorma pengar varje år.

Här kan du läsa mer om Tobaksfri duo.

Innehållsansvarig: Elin Pedersen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: