Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Kerstin Velander
 • Fritidschef
 • Tfn: +4656016690
 • Mobil: +46703136009
 • E-post: kicki.velander@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Föreningsbidrag, stöd och stipendier för föreningar

Bidrag och stöd är viktigt för föreningslivet. Här nere kan du läsa om vilka bidrag som finns att söka för föreningar som finns i Torsby kommun.


Föreningsbidrag

Ansökningsblanketter och e-tjänster hittar du längst ner på sidan.

Torsby kommun har flera olika bidrag till föreningar

 • Bidrag till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet (aktivitetsbidrag)
 • Bidrag till föreningar med hyrd/ägd lokal där det bedrivs verksamhet för barn och ungdomar (lokalbidrag)
 • Bidrag till utbildningar som avser allmän grundutbildning för ungdomsledare eller utbildningar inom begreppet föreningsutveckling (ledarutbildningsbidrag)
 • Bidrag till nystartad förening (startbidrag)
 • Bidrag till samlingslokaler
 • Bidrag till kulturföreningar
 • Socialnämndens bidrag till "sociala" föreningar
 • Landsbygdspotten

Här kan du läsa mera om regler och tillämpning kring fritidsavdelningens bidrag Pdf, 289.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningstider

För fritidsavdelningens bidrag gäller följande ansökningstider:

 • Aktivitetsbidrag: Senast 25 februari respektive 25 augusti
 • Lokalbidrag: Senast 30 september
 • Ledarutbildningsbidrag: Löpande under året, dock senast en månad efter genomgången kurs
 • Startbidrag: Löpande under året
 • Bidrag till samlingslokal: Senast 15 februari

För strategiavdelningen finns ett bidrag (Landsbygdspotten):

Föreningsutveckling

För att föreningslivet ska kunna möta framtiden på ett tillfredsställande sätt krävs en påbörjad utvecklingsprocess i föreningsarbetet.

Ett samarbete mellan Torsby fritid och SISU Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. pågår fortlöpande med utbildningar och föreläsningar, som verkar för att stärka föreningslivet.

För er som vill utvecklas till "morgondagens förening" kommer stora krav sannolikt att ställas på både nytänkande och anpassningsförmåga.

 • Trovärdighet, etik och moral blir nyckelord i framtidsarbetet.
 • Hur kan er förening medverka till att bryta trenden med att de passiva fritidsvanorna ökar?
 • Konkurrensen om ungdomar ökar på "fritidsmarknaden", hur kan idrottsrörelsen möta den utvecklingen?
 • Kan ni komplettera med verksamheter som ligger utanför det ordinarie idrottsutbudet för att locka fler ungdomar till föreningen?
 • Hur kan er förening bli en attraktiv mötesplats som medverkar till att stärka framtidstron hos medlemmarna?

Detta är frågor som fritidsavdelningen kan lotsa er igenom.

Aktuella föreläsningar och kurser

För närvarande har vi inga planerade föreläsningar eller kurser, men du kan alltid kolla Idrottsutbildarna SISU:s kursprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på deras hemsida. Fritidsavdelningen samarbetar alltid med SISU när det gäller kurser och föreläsningar.

Projektstöd hos Arvsfonden

Du vet väl om att det finns möjligheter att söka ekonomiskt stöd för din förening hos Arvsfonden. De har möjligheter att ge lokalstöd för om-, till- eller nybyggnation av lokal eller ett Projektstöd till projekt som ska vara nyskapande och utvecklande verksamhet.

De prioriterade områden som Arvsfonden ger bidrag till är barn, ungdomar och funktionshindrade. Läs mera om dessa möjligheter på www.arvsfonden.se

Utrustning att hyra

Fritidsavdelningen har en del utrustning att hyra ut till föreningar vid olika former av föreningsarrangemang. Utrustning som finns att hyra är: mobil scen (hyrs ut från 1 maj till 30 september), speakervagn och högtalaranläggning. Utrustningen bokas löpande under året. Förfrågningar görs hos fritidskontoret, Tel.0560-166 93 eller 0560-166 90.

Innehållsansvarig: Kicki Velander
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: