Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Lokalhistoria

De kommunala arkiven är en fantastisk källa till lokalhistoria. Genom att söka i arkiven kan vi till stor del se varför vår kommun ser ut som den gör idag.

Du kanske undrar över vilka skolor som fanns i Östmark i början på 1900-talet? Och vilka betyg fick farfar i uppförande? Eller undrar du över hur nedläggningen av Brockenstrand hanterades? Du kanske funderar på vilka som var ersättare i kommunfullmäktige i Norra Ny kommun på 1960-talet? Då kan vi ha svaren i arkiven eftersom de är fulla med information om det som format vår kommun.

Alla är välkomna att söka efter handlingar och information i kommunarkiven. Det är bra om du vet vilken kommun det du söker efter gäller, och gärna en ungefärlig tidsperiod. Vet du inte så kanske vi som arbetar med arkiv kan hjälpa till att nysta i ledtrådarna.

Finnkulturen

Gäller informationen du söker finnkulturen, som är en stor del av Torsby kommuns historia, så kan du med fördel kontakta Finnskogscentrum i Lekvattnet där de har enorm kunskap om området. Finnskogscentrum är en del av Värmlands museum och där finns flera donerade samlingar som rör finnkulturen, bland annat:

 • Richard Brobergs arkiv kring den skogsfinska invandringen. Omfattar manuskript, foton, excerpter, klippsamling,
 • Bror Finneskogs arkiv, manuskript, foton m.m.,
 • Olov Olovssons arkiv, manus, brev, finska släktnamn,
 • Sigurd Bograngs arkiv, foton, manus, släktforskning, ortnamnsforskning,
 • Astrid Erikssons arkiv, släktforskning och tidningsurklipp och
 • Nitaho-Jussis dagböcker.

Här finner du kontaktuppgifter till Finnskogscentrum. Där kan du få information om hur du kan ta del av samlingarna.

Ta del av arkivhandlingar

Alla medborgare får komma och se på arkivhandlingar, men eftersom de ska vara tillgängliga får man inte låna med sig dem. Däremot går det bra att sitta i anslutning till arkiven och läsa eller få dem kopierade mot en avgift. Avgiften baseras på den taxa för kopior av allmänna handlingar som kommunfullmäktige årligen fastställer.

Saknade arkivhandlingar

Eftersom arkiven ska vara tillgängliga för alla medborgare är det viktigt att handlingarna finns samlade där. I materialet som finns i arkiven har vi en del luckor och detta beror till viss del på att innan det fanns en central förvaltningsbyggnad med slutarkiv så var det vanligt att handlingar förvarades hemma hos den som hade ett förtroendeuppdrag. En del handlingar kan ha blivit kvar hos anhöriga eller blivit lämnade till hembygdsgårdar och liknande. De kan också ha kommit bort eller förstörts på annat sätt.

Om det finns äldre kommunala arkivhandlingar (t.ex. från fattigvårdstyrelsen, barnavårdsnämnden, kommunalnämnden, folkskolan, hälsovårdsnämnden) hos dig eller hos någon du känner, är vi tacksamma om du hör av dig till kommunarkivet!

Om vi får in handlingarna och kan förvara dem i arkivlokaler skyddar vi dem också mot brand, vattenskador, skadedjursangrepp och stöld. De blir också tillgängliga för fler medborgare i och med att vi ordnar och förtecknar dem.

Båthus vid Östra Grysjön

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: