Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Catherine Hedberg
 • Registrator/Arkivarie
 • Tfn: +4656016049
 • Mobil: +46703610784
 • E-post: catherine.hedberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Arkiv, kommunens historia

Genom 1862 års kommunreform upphörde systemet med socknar och istället skapades kommunerna. Den kommun vi nu verkar och bor i har skapats genom flera olika sammanslagningar.

Liten stuga från västra sidan av Klarälven

1863 frångick man sockensystemet och bildade istället kommuner. 1863 bildades åtta olika kommuner här i vår del av Värmland. 1873 avknoppades Nyskoga kommun ifrån Norra Ny kommun och ursprunget till det som idag är Torsby kommun var alltså följande nio kommuner:

 • Dalby kommun
 • Fryksände kommun
 • Lekvattnet kommun
 • Norra Finnskoga kommun
 • Norra Ny kommun
 • Nyskoga kommun
 • Södra Finnskoga kommun
 • Vitsand kommun
 • Östmark kommun

1951 skedde en kommunsammanslagning som innebar att Fryksände och Lekvattnet slogs samman till Fryksände kommun, Nyskoga och Vitsand slogs samman till Vitsand kommun och Dalby, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga slogs samman till Finnskoga-Dalby kommun.

Ytterligare en kommunsammanslagning skedde 1967 då Fryksände och Vitsand slogs samman till Torsby kommun. 1971 lades Östmark till i Torsby kommun.

Den senaste kommunsammanslagningen skedde 1974 då Finnskoga-Dalby kommun, Norra Ny kommun och Torsby kommun slogs samman till det som idag är Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Catherine Hedberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: