Hyra lokalerna

Lokalerna är lämpliga för kurser och konferenser, utställningar, sammanträden, kulturarrangemang samt privata tillställningar och fester.

Avgifter för att hyra Prostgårdslagårn

Lokaler

Mån-Tors

Fred-Sönd

Nedre plan, för högst 5 timmar

700 kr

800 kr

Nedre plan, mer än 5 timmar till en hel dag

800 kr

1 000 kr
Övre plan, för högst 5 timmar

300 kr

400 kr

Övre plan, för mer än 5 timmar till en hel dag

400 kr

500 kr
Samtliga lokaler, för högst 5 timmar

1 000 kr

1 200 kr

Samtliga lokaler, för mer än 5 timmar till en hel dag

1 200 kr

1 500 kr


Paketpris för att hyra hela huset fredag – söndag: 3 500 kr.

Avbokning

Vid avbokning senare än 2 veckor betalas halv hyra, vid avbokning senare än 1 vecka betalas full hyra.

Regler

Uthyrnings- och ordningsregler.