Uthyrnings- och ord­nings­regler

Företag, föreningar och enskilda personer får hyra lokalerna för till konferenser, kurser, möten/sammanträden, utställningar, kulturarrangemang och fester.

Bokning av lokalen gör du via mobil eller e-post till Torsby gymnastikförening:

Nycklar lämnas ut enligt överenskommelse och återlämnas på avtalad plats.

Vid avbokning senare än två veckor betalas halv hyra, vid avbokning senare än en vecka betalas full hyra.

 • Hyresgäst ska vara varsam och försiktig med lokaler och inventarier. För skada som uppstår orsakats av hyresgäst och/eller dennes sällskap är hyresgästen ersättningsskyldig
 • Hyresgästen ska efter användandet Hyresgästen ska efter användadet städa köksregionerna, diska och återställa porslin samt städa övriga använda lokaler. eller försvunnet material ersätts av hyresgästen
 • Om städning inte utförts av hyresgästen kommer kostnad för städning att debiteras fullt till hyresgästen
 • Hyresgäst ska se till att fönster och dörrar är stängda och låsta samt att ljuset är släckt då lokalen lämnas. Bord och stolar mm ställs tillbaka på sin plats.
 • Är det fler hyresgäster samtidigt i olika lokaler har alla hyresgäster tillgång till kök, kapprum och toaletter samt ansvar för att dessa städas
 • Om larmet utlöses på grund av hyresgästens slarv, t ex glömt att stänga fönster, debiteras utryckningskostnaden till den som hyrt lokalen
 • Förtäring av vin, sprit och starköl får ske endast i samband med privata familjefester och företagsfester och skall ske under ordnade former
 • Hyresgästen ser till att hänsyn och respekt visas för närboende i området
 • Övernattning i lokalerna är förbjudet
 • Rökning är förbjuden inomhus
 • Flygeln får användas vid konserter enligt överenskommelse med kulturchef på kommunen. Pianot på nedre våningen är för allmänt bruk
 • Hyresgäst ansvarar för att fastställda uthyrnings- och ordningsregler efterföljs