Bild, ljud & musik

Båda våningarna är utrustade med hörslinga för personer med hörselnedsättning.

Bild- och ljudsystem

  • Projektor, duk och ljudsystem finns i båda lokalerna. Följ noga instruktionerna som finns. Det är absolut förbjudet att koppla in annat ljudsystem än det som finns på plats, det påverkar hörselslingan och sätter den ur funktion.
  • Mikrofon lämnas ut i samband med att du hämtar nyckel, meddela gärna innan att mikrofon önskas.
  • Trådlöst headset med mygga finns också att låna.

Musik

  • Ett piano finns på bottenplan.
  • Flygel finns för musikarrangemang och bokas separat.