Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och ett byggföretag, där företaget under en viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla med kommunen om exploatering inom ett visst område.

Vad innebär en markanvisning

Markanvisningen ger företaget möjlighet att utveckla och bygga på den angivna platsen, i samråd med förutbestämda villkor eller riktlinjer. Den som blir tilldelad markanvisningen får en exklusiv rätt att arbeta fram detaljerna för det planerade byggprojektet.

En markanvisning kan också vara ett sätt att säkerställa de riktlinjer och mål som finns för stadsutvecklingen. Genom detaljplaner och markanvisningar kan kommunen uppfylla de mål och visioner som finns för kommunens utveckling och tillväxt.

Beslut om markanvisning

Det är kommunstyrelsen som tar beslut om markanvisning. Torsby kommun tillämpar olika metoder vid markanvisning, där det vanligaste är direktanvisning där avtal tecknas mellan kommun och exploatör.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning antogs av kommunstyrelsen 2024-05-06 § 85.

Här kan du läsa mer om de antagna riktlinjerna.

Innehållsansvarig: Marie Johansson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: