Torsby kommun
Torsby kommun

Näringslivsprojekt

Torsby kommun och näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB har sedan många år tillbaka drivit olika typer av projekt med syfte att utveckla näringslivet i kommunen.

Pågående projekt

The Wood Region

Projektägare: Torsby kommun
Projekttid: 2016-2018

Syftet är en ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag inom träindustrin. Detta ska möjliggöras genom ökad innovationsförmåga och genom att öka företagens förmåga att integrera framåt i värdekedjan med mer förädlade produkter. Ambitionen är att påverka industristrukturen; från bulklevererande, fristående företag, till nätverkande företag som ingår i sammansatta värdekedjor. Att gå från utbudstryck till efterfrågedrag.

Strukturfond: Regionala utvecklingsfonden- Norra Mellansverige

För mer information kontakta: Thomas Bajer, projektledare. Mobil +46702019221

Avslutade projekt

Hållbar handelsutveckling i staden  

Projektägare: Filipstads kommun
Projekttid: 2016-01-01-2018-12-31
Kontaktperson: Åsa Gertling, tfn 076-801 61 75

Syftet är att genom ehandelsfrämjande åtgärder och test av nya handelsidéer som showrooms stärka företagsamheten och öka konkurrenskraften hos små, och medelstora företag i Värmland och därigenom stärka platsens attraktivitet. Torsby Handel och Tuab är medfinansiärer i projektet.

Scandinavian heartland - Business Improvement District

Projektägare: Länsstyrelsen i Dalarna
Projekttid: 2015-05-01 - 2018-04-30
Kontaktperson: Eva Larsson, tfn 070-212 54 57

Syftet med BID-delen (business improvement district) i Scandinavian Heartland är att skapa en organiserad samverkan mellan offentlig sektor (kommun) och privat sektor (företag, fastighetsägare, markägare) i syfte att utveckla städer, byar och destinationer. På ett tidigt stadium enas man kring en gemensam vision och upprättar en handlingsplan (business plan).

Nya logistiklösningar på landsbygd

Projektägare: Torsby Utveckling AB
Projekttid: 2015-01-12 - 2015-12-31
Kontaktperson: Åsa Gertling, tfn 0560-161 75

Syftet med projektet var att i form av en förstudie utreda dagens transport och logistiklösningar för företag i Torsby kommun.

Kompetensutveckling för näringslivsutvecklare

Projektägare: Torsby Utveckling AB
Projekttid: 1 oktober 2013 - 31 augusti 2015
Kontaktperson: Åsa Gertling tfn 0560-161 75

Syftet med projektet var att näringslivsutvecklare i Värmland skulle stärka sin kompetens inom strategiska områden, genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Syftet var också att ta fram ett verktyg för mätning av nöjd-kund-index för näringslivsenheternas kunder i de deltagande kommunerna. 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • TUAB
 • Telefon: 076-816 57 42
 • E-post: tuab@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 118. TUAB (Torsby Utveckling AB)
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Järnvägsgatan 9, Torsby

Person

 • Elisabet Olsson
 • Eu-strateg
 • Tfn: 0560-160 08
 • Mobil: 073-271 22 07
 • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen