Torsby kommun
Torsby kommun

Hur många invånare bor i kommunen?

Här finner du statistiska uppgifter om Torsby kommun: befolkningsutveckling, in- och utflyttning, födda, döda etc.

Senaste befolkningssiffra

Torsby kommun prenumererar på månadsstatistik från SCB. Den kommer med cirka 4 veckors eftersläpning. T.ex. anländer månadsstatistiken för sista februari i början/mitten av april.

Senaste siffrorna ankom till kommunen 2019-10-07 och avsåg 31 augusti 2019: 11 678 personer

Det finns olika slags statistik att finna hos SCB.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019 prel befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 85.1 kB 2019-10-07 10.04
2019 prel befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 60.1 kB 2019-10-07 10.05
2018-12 befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 86.1 kB 2019-02-19 20.01
2018-12 befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 59.8 kB 2019-02-19 20.00
2017-12 befstat totalt.pdföppnas i nytt fönster 17.5 kB 2018-02-21 10.17
2017-12 befstat åldrar.pdföppnas i nytt fönster 18.9 kB 2018-02-21 10.17
2001-2017 Sammanställning flera år.pdföppnas i nytt fönster 52.8 kB 2018-02-21 10.22

Kommunfakta från SCB

Statistiska centralbyrån ställer samman olika statistiska uppgifter till ett paket som heter "Kommunfakta". Det finns i en vårversion och i en höstversion. Kommunen beställer ibland båda, ibland en av dem. Här finns den/de senast beställda.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019 Kommunfakta Vårversion Torsby kommun inkl definitioner.pdf 1.3 MB 2019-10-07 10.26

Befolkningssiffra årsskiftet 2018-2019

31 december 2018: 11 719 invånare (-171 invånare jämfört med 2017-12-31)
31 december 2017: 11 890 invånare (-279 invånare jämfört med 2016-12-31).

Årsskiftesstatistiken på kommunnivå kom från SCB 20 februari 2019.
Siffrorna för 2018-12-31 för församling och delområden kommer i mars/april 2019.

2018-12-31

31 december 2018: 11 719 invånare.
(Siffran ankom till kommunen 2019-02-20.)

Levande födda: 99
Dödfödd: 1
Döda: 156
Födelseöverskott: -57

Invandringar: 115
Utvandringar: 55
Invandringsöverskott: +60

Inrikes inflyttningar: 341
Inrikes utflyttningar: 512
Inrikes flyttningsöverskott: - 171

Totalt inflyttade (invandring + från övr. Sverige): 456
Totalt utflyttade (utvandring + till övr. Sverige): 567
Totalt inflyttningsöverskott: -111

Justering: -3

Total befolkningsförändring 2018: -171 personer
(Befolkningsförändringen 2017 var -279)
(Befolkningsförändringen 2016 var +259)

Merparten av befolkningsminskningen 2018 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen (diff -111). Det beror också på att det föds färre barn än vad det dör personer (-57).

Merparten av befolkningsminskningen 2017 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen. Det är troligen så att det är den stora ökningen vi hade 2016 av att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige då (invandringsöverskott), nu väljer att flytta från Torsby (inrikes flyttningsöverskott).

Merparten av befolkningsökningen 2016 berodde på att invandringen varit större än utvandringen. Det är alltså många personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och därmed blir de folkbokförda i Torsby och det registreras som invandring hos Statistiska Centralbyrån.

Kommunen i siffror

Hos Statistiska centralbyrån finns information som heter "Kommunen i siffror". Många olika slags statistik kan man finna där och man kan också jämföra sin kommun med andra kommuner eller med riket.

Befolkningsprognos 2018-2038

Senaste befolkningsprognosen (för kommuntotalen) gäller åren 2018-2038.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunprognos (173700) Torsby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.09
Delområdesprognos (1737A01) Fryksände.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A02) Lekvattnet.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A03) Vitsand.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A04) Östmark.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A05) Norra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A06) Södra Finnskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A07) Dalby.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14
Delområdesprognos (1737A08) Norra Ny - Nyskoga.xlsöppnas i nytt fönster 1.2 MB 2018-07-13 07.14

Delar av kommunen

Här kommer vi att lägga in statistik för delområdena i kommunen:

Hos Statistiska Centralbyrån

 • Hos SCB finns siffror bland annat över folkmängden den 31 december varje år och befolkningsförändringar under året på riks-, läns- och kommunnivå.
 • Det finns mycket, mycket mer statistik på SCB:s statistikdatabas
 • Kommunfakta (kommer vår och höst) - vi lägger in här snart
 • Områdesbeskrivningar - vi lägger in här snart

Regionfakta

 • Statistik från Länsstyrelsen om länet och kommunerna: Regionfakta

Personer med utländsk bakgrund

Statistiska centralbyrån SCB definierar personer med "utländsk bakgrund" från och med 2003-12-31 så här: "Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands."
(Innan dess definierades utländsk bakgrund som "Född i Sverige men med minst en förälder född utomlands".)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utländsk bakgrund i Torsby 2010-12-31.pdföppnas i nytt fönster 76.6 kB 2017-01-03 14.34
Utländsk bakgrund i Torsby 2015-12-31.pdföppnas i nytt fönster 82.6 kB 2017-01-03 14.35
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

 • Annette Lauritzen
 • kommunikationsstrateg
 • Tfn: 0560-160 04
 • Mobil: 070-389 60 04
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen