Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Detaljplan för Oleby 1:283

Aktuell detaljplan omfattar en privatägd fastighet i Oleby. Detaljplanen syftar till att göra befintig bebyggelse på fastigheten planenlig.

Antagande

Senaste tre veckor innan detaljplanen avses antas ska planhandlingar och granskningsutlåtande finnas tillgängliga för allmänheten.

Handlingarna, granskningsutlåtande och tillhörande underrättelse Pdf, 115.4 kB. publicerades 2023-10-17.

Detaljplanen avses behandlas för antagande av miljö-bygg och räddningsnämnden 2023-11-29.

Planhandlingar

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson tfn 0560-160 18 eller stadsarkitekt Evelina Palm tfn 0560-160 20.

Sänd dina synpunkter till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby
eller via e-post till ks@torsby.se

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen