Torsby kommun
Torsby kommun

Vilka byggnader, miljöer och platser tycker du kännetecknar Torsby och berättar om dess historia?

Fyra byggnader

Här är exempel på fyra byggnader med kulturhistoriskt värde. De är bara avsedda som illustration. Vi vill gärna ha dina förslag.

Just nu gör vi en förstudie till ett kulturmiljöprogram - och vi vill gärna veta vad du tycker.

Vad tycker du?

Vilka byggnader, miljöer och platser anser du kännetecknar Torsby och berättar om dess historia? Som en del av projektet vill vi veta vad du som invånare tycker.

Lämna ditt eller dina förslag via länken här.

Det tar max 5-10 minuter att svara och sista dagen att lämna ditt/dina förslag är 18 augusti 2024. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ska samla information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Byggnader med höga kulturhistoriska värden är viktiga för kommunens identitet och attraktivitet.

Vad ingår i förstudien?

Syftet med förstudien är att kartlägga behovet och förusättningarna för framtida kulturmiljöprogram. Detta ingår i förstudien:

  • Medborgarnas svar på vad de anser är Torsbys kultur, identitet och karaktär
  • Kartläggning, sammanställning och digitalisering av relevant material
  • Byggnadsinventering inom Torsby tätort

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: