Torsby kommun
Torsby kommun

Sverigebäst resultat till Torsby kommuns miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydds personal vid Torsby kommun. Längst upp från vänster Andreas Trollåker och Maria Hedin. Nedanför Nils Söderqvist och Mats Eriksson. Närmast i bild Malin Jonsson. Foto: Annette Lauritzen

Idag onsdagen den 24 april publiceras Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s servicemätning, där företagen ger Torsby kommun toppbetyg i myndighetsområdet ”miljö- och hälsoskydd” med poäng som placerar Torsby på första plats i Sverige.

Torsby kommun har under många år noterat fina siffror och bra resultat gällande mätningar av kommunens företagsklimat och myndighetsutövning. Och i år var inget undantag, tvärtom.

Mätning av verkliga ärenden

Thomas Stjerndorff, kommundirektör gläds åt de fina siffrorna:

– De personer och företag som besvarat enkäten har haft pågående ärenden med kommunen under år 2023.

– I år är det extra glädjande med det fina resultatet för miljö- och hälsoskydd, samt även det sammanfattande resultatet i nöjd-kundindexet (85) för samtliga myndighetsområden som ger att Torsby åter igen placerar sig bland de 10 bästa kommunerna i Sverige. Vi har ett bra samarbete och korta vägar mellan förvaltningar som hanterar olika myndighetsärenden, konstaterar Thomas.

Malin Jonsson, miljö- och byggchef:

– Att Torsby kommun år efter år lyckas bibehålla en toppnotering i Sverige och får ett så högt och gott förtroende är ett bra betyg till alla kompetenta medarbetare som dagligen arbetar för att finnas till hands och vilja lämna god och hög service, konstaterar Malin Jonsson.

Miljö- och hälsoskydd första plats i Sverige

Inom serviceområdet miljö- och hälsoskydd placerar sig Torsby kommun alltså på första plats bland alla Sveriges kommuner.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna:

De tre kollegorna Andreas Trollåker, Mats Eriksson och Nils Söderqvist arbetar alla som kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer:

– Vår roll är att bemöta alla kunder på ett gott och rättvis sätt. Personliga möten, tillgänglighet och att vi återkopplar så snart som möjligt, det brukar vara uppskattat av de som kommer till oss som myndighet.

De tre kollegorna gläds över dagens fina resultat men konstaterar att ”bra kan alltid bli bättre”:

- Vi tackar alla företag som besvarat enkäten. Resultatet av mätningen använder vi för att utveckla våra verksamheter och förbättra informationen och servicen till våra lokala företag.

Eva Larsson, näringslivschef:

- Siffrorna i årets ranking är glädjande. Målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla sitt företag i Torsby kommun, säger Eva Larsson, kommunens näringslivschef.

Årlig servicemätning

SKRs undersökning är en årlig servicemätning av Sveriges kommuners myndighetsutövning gentemot företagare inom fyra myndighetsområden: bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom varje område

Siffrorna för mätningen år 2023 offentliggjordes kl. 9.00 den 24 april 2024.

På SKR:s hemsida finns alla tabeller och fakta kring undersökningen.
Här kan du läsa resultaten från undersökningen.

NKI-gradering

49 eller lägre: Mycket lågt
50 till 61: Lågt
62 till 69: Godkänt
70 till 79: Högt
80 eller högre: Mycket högt.

Torsby kommuns NKI per mätbart myndighetsområde år 2023:

  • Bygglov, NKI 83 (år 2022 NKI 88)
  • Miljö- och hälsoskydd, NKI 88 (år 2022 NKI 84)
  • Livsmedelskontroll, NKI 84 (år 2022 NKI 85)
  • Serveringstillstånd, NKI 86 (år 2022 NKI 92)
  • Aggregerat NKI 85 (år 2022 NKI 86)

Kontaktuppgifter

Näringslivschef Eva Larsson, eva.larsson@torsby.se, tfn 070-212 54 57

Miljö- och byggchef Malin Jonsson, malin.jonsson@torsby.se, tfn 076-116 60 84

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: