Torsby kommun
Torsby kommun

Restaureringen av Klarälven fortsätter

Kartbild som visar en del av Klarälven i höjd med Klarabron i Brattmon och strax norr om Dalasätern

Kartbild med planerat arbetsområde för 2024 markerat i grått

Under sommaren utför Länsstyrelsen i Värmland restaureringsarbete av Natura 2000-området Klarälven, mellan Sysslebäck och Höljes. Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam och iaktta försiktighet i arbetsområdet.

Stort EU-projekt

Inom Länsstyrelsens EU-projekt ”Två länder ‐ én elv” inleddes under 2020 restaureringen av den ca 25 km långa och flottningspåverkade sträckan mellan Sysslebäck och Höljes (Båtstad) i norra Klarälven. Längst den aktuella sträckan kommer uppschaktat material av grus, sten och block maskinellt återföras till älven.

Syftet med projektet är att förbättra livsvillkoren för lax, öring och harr. En viktig utgångspunkt för projektet är att på sikt skapa bättre förhållanden för riksintressen kopplade till främst naturvården, friluftsliv, sportfiske och landsbygdsutveckling.

Länsstyrelsen bedömer att arbeten kommer behöva utföras under 2024 så väl som 2025. Planerad projekttid under det här året är 1 juli - 15 september.

Iaktta försiktighet i arbetsområdet

Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam och iaktta försiktighet i arbetsområdet, särskilt i närheten av upplag samt där maskiner för tillfället arbetar. Varnings-och informationsskyltar kommer placeras ut där det finns behov.

Mer information

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om projektet på Havs-och vattenmyndighetens hemsida

För frågor om själva arbetet i älven, kontakta Dala Frakt AB på tfn 070-998 82 99.

För åtgärdsfrågor och generella frågor om projektet, kontakta Länsstyrelsen i Värmland på tfn 010-224 70 00.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: