Torsby kommun
Torsby kommun

Projekt testar hemleverans med drönare från landsbygdsbutik

Man med drönare

Marcus Örjehag från företaget Aviant gör iordning drönaren inför leverans av matvaror till testpersonerna

Nu är denna omgång av testningen över. Nästa testning sker vecka 22 i Ambjörby. Inom kort kommer vi att annonsera i TorsbyBladet och här på webben, och be befolkningen i och runt Ambjörby att anmäla sig som testpersoner. Även där blir det tio hushåll som kommer att väljas ut.

--------------------------------

Se reportage från drönartesten i SVT "Landet runt" (25:14 in i programmet).

Under vecka 9 var pilotprojektet i den fas att praktiska tester genomfördes. Tisdag 27 februari - fredag 1 mars samt måndag-tisdag 4-5 mars testade nio hushåll i Östmark praktiskt att få hemleverans av varor från butiken med hjälp av drönare.

Så om du hörde drönaren susa i luften under vecka 9 och början av vecka 10, så beror det på det.

(Planen var att testet skulle vara vecka 9, måndag-söndag, men pga låg molnbas fick vi avstå lördag-söndag och ersättas av måndag-tisdag veckan efter. Väderförutsättningar med låg molnbas som förväntas i helgen är dock inte ett hinder egentligen för säker flygning enligt de regler som gäller i Norge för företaget Aviant. Här i Sverige jobbar vi för att Transportstyrelsen ska ta bort kravet på viss höjd på molnbasen.)

Carolin Maule från Bastvålen först ut att testa

En av dem som testade första dagen är Carolin Maule som beställde bröd, leverpastej och kaffebönor. En stund senare firade drönaren ner varorna hemma på Bastvålsvägen.

- Det fungerade oväntat smidigt! Jag sms:ade in min beställning, betalade med Swish och en stund senare hade jag varorna hemma. Jag ser stor nytta med leveransmetoden för oss som bor avlägset, säger Carolin.

Kvinna på altan, med paket i handen

Carolin Maule har just hämtat paketet hon beställt, det som drönaren levererat till utanför hennes hus

ICA Nära Östmark är med i testet

Testpersonerna beställer sina varor från landsbygdsbutiken, Aviants Marcus Örjehag packar paketet, som får vara max två kg tungt. Sedan fäster han paketet på drönaren och efter att han kontrollerat att inga människor är ute och går på planen utanför affären, startar drönaren och åker iväg till kunden.

Man i kassan på en affär, han packar in varor i en låda

Under testet packar Marcus från Aviant in de beställda varorna i en särskild sorts låda som ska fraktas av drönaren.

Underdelen på drönaren, här sätts lådan fast

Lådan med varorna sätts fast under drönaren och är där under flygningen

Torsby kommun ser hemleverans med drönare från landsbygdsbutiker som en möjlighet att i framtiden kunna öka servicenivån och också stärka landsbygdsbutikerna.

- Vår uppgift är att ge bra service till våra kunder och det här skulle kunna bli ett utmärkt komplement, säger Magnus Lundgren, föreståndare på ICA Nära Östmark.

En grupp människor

Personalen vid ICA Nära Östmark sköter om den ordinarie verksamheten medan projektet pågår

Tre män framför en drönare

Från vänster projektledare Johan Erlandsson, Aviants Marcus Örjehag och ICA:s Magnus Lundgren deltar alla i projektet.

Några få minuter från affären till kunden

De tio hushållen kommer att kunna beställa varor (max 2 kg) måndag-söndag under butikens öppettider.

De beställer varorna genom att kontakta butiken på ett förutbestämt sätt. En person från företaget Aviant packar varorna och hänger upp paketet under drönaren.

De som är med och testar betalar för varorna de beställer, men inget för själva transporten med drönare till hemmet, nu under testveckan.

Människor i grupp

Media och övriga deltagare vid presskonferensen stod cirka 100 meter borta från affären, på cykelvägen upp mot kyrkan.

När drönaren startar och flyger iväg, och kommer tillbaka måste personer som finns i närheten vara på behörigt avstånd, minst 100 meter från drönaren, som t.ex. under presskonferensen. Det är säkerhetsavstånd som Transportstyrelsen bestämt.

Sedan susar drönaren iväg hem till den som beställt varorna. Mottagande person har telefonkontakt med piloten från Aviant och ska stanna inne i sitt hus, tills han eller hon ser drönaren komma åkande.

Drönaren står stilla i luften över en förutbestämd plats i mottagarens trädgård och firar ner paketet med ett rep. Paketet lossas av piloten när det kommit ner till marken. När drönaren farit iväg så kan mottagaren gå ut och hämta paketet.

Drönare i luften på väg att fira ner paketet

Leverans pågår. Drönaren står stilla i luften och firar ner ett cirka 60 meter långt rep för att leverera paketet till kunden

Många personer i en butik, de lyssnar på en man som pratar

Media och representanter från Region Värmland och Torsby kommun var med på presskonferensen. Projektledare Johan Erlandsson informerar.

Kommunen studerar möjligheter och utmaningar med drönarleveranser

Kommunens utredare Johan Erlandsson är projektledare för detta pilotprojekt, samt en tidigare förstudie.

Förstudie konstaterade att det finns efterfrågan på en sån här tjänst bland de boende, vid en leveranskostnad som dagens drönarföretag säger att de ska kunna uppnå på sikt. Bland enkätsvaren som kom in så nämnde många smidigheten, framförallt om man har någon form av besvärlig situation hemma, som till exempel sjuka barn.

Syftet med pilotprojektet är att identifiera utmaningar med hemleverans med drönare, för att kommunen ska veta vad den kan göra för att snabbare få en sån här tjänst på plats permanent. En utmaning har kunnat identifieras redan innan leverenserna startade, och det är regleringen av luftrummet.

- Med dagens regelverk är det mycket omständligt att få tillstånd att genomföra leveranser med drönare, och när man väl får tillstånd så är kraven på operatören hårdare än i vårt grannland Norge. Även kring det nya regelverk som utarbetas just nu av Transportstyrelsen och Luftfartsverket finns det frågetecken, framförallt om det kommer att bli kostnadsmässigt försvarbart för användning i glesbygd”, säger projektledare Johan Erlandsson.

En annan utmaning som hunnit upptäckas var av det tekniska slaget: Vid en leverans tappades kontakten med drönaren, som då automatiskt gick ner och landade på en av de många förutbestämda landningplatserna.

Troligen genomförde Torsby kommun den första kommunala upphandlingen av ett drönarleveransföretag i Sverige, med norska Aviant som vinnare.

- Under den här veckan är vi igång på tre ställen i Norge och Sverige och genomför hemleveranser. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda en hemleveranslösning med drönare under 90 kr, även i glesbygd, vid fullt utbyggd verksamhet”, säger Lars Erik Fagernæs, VD på Aviant.

Mobilskärm med karta på

Med mobilappen SafeSky kan man följa drönarens färd genom luften.

Vecka 9 i Östmark, vecka 22 i Ambjörby

Testet i Östmark pågår under vecka 9. Under vecka 22 blir det en testvecka till, denna gång under sommarförhållanden och hos Tempo Nordvärmlands livs i Ambjörby. Slutrapporten för projektet väntas färdigställas i september 2024.

Pilotprojektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden, Region Värmland och Torsby kommun.

 

Tio hushåll i Östmark testar

I höstas gick vi ut och sökte efter tio hushåll boende högst en mil från ICA Nära Östmark, som ville vara med och testa hemleverans med drönare från butiken.

Vi sökte en blandning av av olika slags hushåll; äldre, yngre, barnfamiljer osv. som bor runt om i Östmarksområdet.

Av de som anmälde sig valdes tio hushåll ut nu fått detaljerad information hur testet kommer att gå till.

Här kan du se en film från Aviant om hur det fungerar

Se filmen som visar drönaren när den åker och lämnar paket (från Aviants pressarkiv).

Till dig som vill handla i butiken under testveckan

Butiken har öppet som vanligt och verksamheten påverkas inte av drönartestet.

Drönaren kommer att starta och landa på baksidan av butiken, nära vägen. Marcus från Aviant kommer att se till att det är säkert för dig som butiksbesökare vid start och landning av drönaren. Du får gärna hjälpa honom genom att parkera din bil nära ingången till butiken.

Du som flyger egen drönare

Den som vill flyga drönare i närheten av Östmark under testveckan behöver beakta D-område ESD851-Östmark som hittas på Luftfartsverket; https://dronechart.lfv.se.

Vill du ha mer information?

Läs på www.torsby.se/projekt_dronare.

Kontaktpersoner

Projektledare Johan Erlandsson, johan.erlandsson@torsby.se

Butiksföreståndare ICA Nära Östmark, magnus.lundgren@ica.nara.se

Flygplatschef Martin Berglund, martin.berglund@torsby.se

Innehållsansvarig: Johan Erlandsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: