Torsby kommun
Torsby kommun

Nytt stöd för lastbilsladdning

Tecknad lastbil på väg mot en laddstolpe för att tanka med el

Stödet ges för laddning för tunga vägtransporter vid terminaler, lager, återvinningscentraler och liknande platser som är öppna för tillträde för alla transportörer som har ett ärende på platsen.

Från och med 6 maj till och med 31 oktober 2024 kan fastighetsägare, logistikföretag med flera söka stöd hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten erbjuder webbinarium 22 maj och 13 juni för att ge mer information, se mer nedan.

Vad kan man få bidrag för?

Man kan få stöd för 20–50 procent av dom så kallade stödberättigade kostnader enligt stödnivån nedan.

  • 20 procent för stora företag
  • 40 procent för medelstora företag
  • 50 procent för små företag.

Projekt i glesare delar av landet kan få ytterligare 5 procent i stöd.

Stödberättigade kostnader är exempelvis kostnader för uppförande, installation eller uppgradering av laddningsinfrastrukturen.

Vem kan söka?

Både privata och offentligt ägda företag har möjlighet att söka stödet.

Fastigheten där laddstationen ska uppföras ska fylla en viktig funktion för något eller några av följande ändamål kopplade till tunga lastbilstransporter:

  • omlastning av varor och gods
  • lagerhållning av varor och gods
  • byte mellan trafikslag för varor och gods, exempelvis hamnar och kombiterminaler
  • varu- och godsmottagning
  • återvinning och renhållning
  • verkstad och servicetjänster för tunga lastbilar

Hur och när ansöker man?

Stödet går att söka under perioden 6 maj till 31 oktober 2024.

Exakta villkor och vilka som kan söka stödet framgår i utlysningstexten på energimyndighetens hemsida. Läs mer och ansök här.

Vill du ha mer information?

Energimyndigheten bjuder in till webbinar för mer information. Webbinariet hålls vid två tillfällen, 22 maj klockan 09.30-10.30 samt 13 juni klockan 13.00-14.00

Energimyndigheten har teknisk support fram till klockan 12.00 den 31 oktober 2024.

Mer information om bidraget, länk till webbinarium med mera finner du här, på energimyndighetens hemsida

Kontaktuppgifter till energimyndigheten: elektrifieringspiloter@energimyndigheten.se

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: