Torsby kommun
Torsby kommun

När är det skolstart?

Läsårstiderna för Torsby kommuns skolor gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och kulturskolan. Här hittar du alla skollov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Här ser du också skolstart och skolavslutning.

För eleverna

Läsåret 2019/2020

Lov/termin

Datum

Skolor

Hösttermin

2019-08-19 (måndag) - 2019-12-20 (fredag)

Grundskolan


2019-08-19 (måndag) - 2019-12-19 (torsdag)

Stjerneskolan

Lovdag

2019-09-17 (tisdag)


Höstlov

2019-10-28 (måndag) - 2019-11-01 (fredag) v. 44


Lovdag

2019-12-05 (torsdag)

Vårtermin

2020-01-09 (torsdag) - 2020-06-11 (torsdag)

Grundskolan


2020-01-09 (torsdag) - 2020-06-12 (fredag)

Stjerneskolan

Sportlov

2020-02-24 (måndag) - 2020-02-28 (fredag) v. 9


Lovdag

2020-04-09 (skärtorsdag)


Påsklov

2020-04-14 (tisdag) - 2020-04-17 (fredag) v. 16


Lovdag

2020-04-30 (torsdag)


Lovdag

2020-05-22 (fredag efter Kristi Himmelsfärdsdag)Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till mentor i god tid före ledigheten. Blankett finner du längst ner på denna sida.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor före önskad ledighet.

Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. På grund av detta är skolorna extra restriktiva med ledighet vid nationella prov och rektor beviljar ledighet endast för mycket speciella orsaker.  Aktuella datum hittar du via denna länk till Skolverkets hemsida med provdatum.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Ansökan om ledighet för elev på Stjerneskolan.

 För lärarna läsåret 2019/2020

Verksamhetsåret

2019-08-05 -2020-08-04

Arbetsperiod höstterminen

Torsdag 2019-08-08 - fredag 2019-12-20

Arbetsperiod vårterminen

Tisdag 2020-01-07- tisdag 2020-06-16

Kompetensutvecklingsdagar

Torsdag 2019-08-08 - fredag 2019-08-16, 7 dagar


Tisdag 2019-09-17, 1 dag


Måndag 2019-10-28, 1 dag


Torsdag 2019-12-05, 1 dag


Fredag 2019-12-20 (Stjerneskolan) 1 dag


Tisdag 2020-01-07 - onsdag 2020-01-08, 2 dagar


Torsdag 2020-04-09, 1 dag


Fredag 2020-06-12 - tisdag 2020-06-16 (Grundskolan), 3 dagar


Månsdag 2020-06-15- tisdag 2020-06-16 (Stjerneskolan), 2 dagar

Lovdagar

Tisdag 2019-10-29 - fredag 2019-11-01


Måndag 2020-02-24 - fredag 2020-02-28 v. 9 sportlov


Tisdag 2020-04-14 - fredag 2020-04-17 v. 16 påsklov


Torsdag 2020-04-30


Fredag 2020-05-22

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-162 92
 • Mobil: 070-104 07 66
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen