Torsby kommun
Torsby kommun

När är det skolstart?

Läsårstiderna för Torsby kommuns skolor gäller för elever i förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och kulturskolan. Här hittar du alla skollov som sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Här ser du också skolstart och skolavslutning.

För eleverna

Läsåret 2020/2021

Lov/termin

Datum

Skolor

Hösttermin

2020-08-18 (tisdag) - 2020-12-18 (fredag)

Grundskolan


2020-08-18 (tisdag) - 2020-12-17 (torsdag)

Stjerneskolan

Höstlov

2020-10-26 (måndag) - 2020-10-30 (fredag)


Lovdag

2020-11-30 (måndag)

Vårterminen

2021-01-11 (måndag) - 2021-06-10 (torsdag)

Grundskolan


2021-01-11 (måndag) - 2021-06-11 (fredag)

Stjerneskolan

Sportlov

2021-03-01 (måndag) - 2021-03-05 (fredag) v. 9


Påsklov

2021-04-06 (tisdag) - 2021-04-09 (fredag) v. 14 e påsk


Lovdag

2021-05-14 (fredag)


Lovdag

2021-05-24 (måndag)Ledigheter

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ansökan lämnas till mentor i god tid före ledigheten. Blankett finner du längst ner på denna sida.

Ledighet för elev i grundskola och särskola

Skolpliktig elev i grundskola/grundsärskola kan enligt nuvarande bestämmelser beviljas kortare ledighet. Beslut om ledighet fattas av rektor eller mentor på uppdrag av rektor beroende på ledighetens längd och tidigare ledigheter. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Ledigheten ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. I bedömningen ingår frånvarons längd, elevens studiesituation samt möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighetsansökan lämnas till elevens mentor före önskad ledighet.

Nationella prov

De nationella proven genomförs på tider som bestäms av Skolverket och används av lärarna som ett stöd vid betygsättning. Proven utformas av Skolverket med syfte att stödja en rättvis och likvärdig bedömning. På grund av detta är skolorna extra restriktiva med ledighet vid nationella prov och rektor beviljar ledighet endast för mycket speciella orsaker.  Aktuella datum hittar du via denna länk till Skolverkets hemsida med provdatum.

Ledighet för elev i gymnasieskolan

Kortare ledigheter, max tre dagar per läsår, kan mentor bevilja. Enligt gymnasieförordningen 20 § är det rektorn som får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Ansökan om ledighet för elev på Stjerneskolan.


För lärarna läsåret 2020/2021

Verksamhetsåret

2020-08-05- 2021-08-04

Arbetsperiod höstterminen

Måndag 2020-08-10- fredag 2020-12-18

Arbetsperiod vårterminen

Torsdag 2021-01-07 - torsdag 2021-06-17

Ferieperioden

2020-08-05-2020-08-09, 2021-06-18-2021-08-04

Kompetensutvecklingsdagar

Måndag 2020-08-10 - måndag 2020-08-17, 6 dagar


Måndag 2020-10-26 (1 dag)


Måndag 2020-11-30 (1 dag)


Fredag 2020-12-18 (1 dag) Stjerneskolan


Torsdag 2021-01-07 - fredag 2021-01-08 (2 dagar)


Måndag 2021-05-24 (1 dag)


Fredag 2021-06-11 - torsdag 2021-06-17 (5 dagar) Grundskolan


Måndag 2021-06-14 - torsdag 2021-06-17 (4 dagar) Stjerneskolan

Lovdagar

Tisdag 2020-10-27 - fredag 2020-10-31


Måndag 2021-03-01 - fredag 2021-03-05 v. 9 sportlov


Tisdag 2021-04-06 - fredag 2021-04-09 v. 14 påsklov (e påsk)


Fredag 2021-05-14

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: 0560-162 92
 • Mobil: 070-104 07 66
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen