Välkommen till Circlab!


Hos oss kan Du testa, utveckla och lära mer om cellulosabaserade material och 3D-printing. Vi erbjuder en mötesplats där du kan ta del av framtidens kompetens och teknik. Tillsammans gör vi omställningen till det förnyelsebara och cirkulära samhället smartare och enklare!

Skogsbild

Additiv tillverkning och 3D-skrivare kommer att revolutionera framställningen av produkter och prototyper. Genom att skriva ut produkter i lager på lager går det att tillverka mycket komplexa former med minimalt materialspill och till låg kostnad. Det finns många olika material men på Circlab fokuserar vi främst på hållbara material i biokomposit som är en blandning av skogsbaserad råvara och fossilfri nedbrytbar plast. Hos oss kan du skriva ut prototyper och produkter i olika storlekar, den största skrivaren klarar av dimensioner upp till sex meter!

THE WOOD REGION -  VÅR UTRUSTNING

VÅR UTRUSTNING

THE WOOD REGION -  BERÄTTELSER

BERÄTTELSER

THE WOOD REGION -  TILLVERKNING OCH 3D

LÄR MER OM ADDITIV TILLVERKNING OCH 3D

THE WOOD REGION -  INSPIRATIONSBILDER

INSPIRATIONSBILDER