Vi får människor och företag att växa

Tuab är det lokala näringslivets och Torsby kommuns gemensamma näringslivsbolag som erbjuder rådgivning,
service och information till nya och befintliga företag.

Rådgivning

Torsby Utveckling AB, TUAB, är Torsby kommuns och det lokala näringslivets gemensamma näringslivsbolag. Vi erbjuder rådgivning, service och information till nya och befintliga små företag, tuab@torsby.se.

Vi ser gärna att du bokar en tid för rådgivning om du går i starta eget-tankar eller behöver stöttning i din befintliga verksamhet, se hänvisning "kontakta oss" nedan.

Andra rådgivare

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder rådgivning, lån och riskkapital. Almi har även mentorsprogram för företagare och affärsutvecklingscheckar med mera.

Region Värmland

Region Värmland handlägger t ex olika företagsstöd som särskilt stöd till små och medelstora företag.

Investeringsstöd

För företag som vill växa och har behov av att möta nya förutsättningar finns det ofta möjlighet att ansöka om investeringsstöd.

Läs mer på Region Värmlands hemsida eller hör av dig till Tuab för rådgivning kring detta.

Jobba, Vobba eller Vabba

När du driver eget företag kan det vara svårt att få ihop livet som företagare och förälder. Då är det bra att känna till att både mor- och farföräldrar, eller varför inte en granne, kan vabba. Du kan också själv välja att vobba i stället för att vabba.

verksamt.se finns mer information att läsa.

Varning för datavirus

Om du och ditt företag drabbas av utpressningsvirus, ransomware, ska du polisanmäla och söka hjälp hos nomoreransom.org. Och kom ihåg, betala aldrig en lösensumma eftersom det inte finns någon garanti för att problemet försvinner.

verksamt.se finns tips och råd hur du skyddar ditt företag.

LED - Lots för enkel dialog

En gång i månaden möts handläggare och tjänstemän från Tuab och olika avdelningar i kommunen, exempelvis miljö, bygg, räddningstjänsten, tekniska samt näringsliv. Avdelningarna träffas för att prata om ärenden som berör flera och målet är att kunna behandla dem snabbare. Det här sättet att arbeta kallar vi för Lots för enkel dialog (LED).

Om du är företagare och har ett ärende som du behöver tillstånd för och vill diskutera det med den här gruppen kan du boka ett möte. För att göra det kan du kontakta du oss.