Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Barn- och utbildningskansliet
  • Telefon: +4656016292
  • E-post: bun@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 50. Barn- och utbildningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sju år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i utbildning i nio år. Elever i grundsärskolan har rätt till ett tionde så kallat frivilligt skolår, för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. På träningsskolan får eleverna läsa andra ämnesområden.

Undervisningen kan organiseras på olika sätt. En elev kan exempelvis gå i en mindre särskoleklass med högre personaltäthet än övriga klasser. Det är också vanligt att lärare och assistenter har specialkompetens i dessa klasser. En elev i särskola kan också få sin undervisning i en grundskoleklass. Där läser eleven efter grundsärskolans kursplan. Vi anpassar undervisningen till eleven. Det gör att man som elev kan följa klassens arbete utifrån sina förutsättningar.

Så långt det är möjligt ska eleverna få en utbildning som motsvarar den som man får i grundskolan. Eleverna läser ungefär samma ämnen som grundskolans elever. Undervisningen anpassas efter varje elev och det gör att man kan anpassa arbetssätten.

Mer information om grundsärskola finner du på Skolverkets webbplats.

Innehållsansvarig:
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen