Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Särskola

Särskolan är indelad i obligatoriska särskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är egna skolformer. De är till för barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i grund- och gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada har också rätt till särskola.

Vem har rätt till särskola?

För att särskolan ska vara ett alternativ krävs alltså att en elev inte kan nå upp till kunskapsmålen och att detta beror på att hon eller han har någon av dessa ovanstående funktionsnedsättningar. Om inte båda dessa förutsättningar är uppfyllda ska eleven gå i grundskolan och få det stöd som hon eller han har rätt till där. När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i särskola är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i särskolan eller i grundskolan.

Mer information om grundsärskola och gymnasiesärskola finns på Skolverket.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform inom skolväsendet som riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen