Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kvistbergsskolan
 • Telefon:
 • E-post: kvistbergsskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30 Sysslebäck

Person

 • Lina Rimnäs
 • Skolassistent
 • Tfn:
 • Mobil: +46732747708
 • E-post: lina.rimnas@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Madelene Çiçek
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702750946
 • E-post: madelene.cicek@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kvistbergsskolan

Den vackert belägna Kvistbergskolan ligger i samhället Sysslebäck, i Klarälvdalen, cirka 8 mil från Torsby tätort. På skolan går drygt 120 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Skolbyggnaden

Kvistbergsskolan i Sysslebäck. Foto: Berit Codner

Ombyggnad av Kvistbergsskolan

Kvistbergsskolan kommer att byggas om med början våren 2024, i tre etapper. Just nu pågår planering för detta. Föräldrar kommer att få information löpande genom informationsmöten och via appen Teams.

Här finns information för alla som är intresserade att följa frågan.

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

På skolan går cirka 130 elever, de är fördelade i åtta klasser och i varje klass går cirka 10–20 elever. Årskurs 1 och 2 samt årskurs 4 och 5 är hopslagna och har lektioner tillsammans detta läsår. På Kvistbergsskolan arbetar cirka 25 personal på olika sätt med skolans elever.

Undervisningen och arbetssätt

På Kvistbergsskolan används ett ämnesövergripande arbetssätt, det betyder att lärare för olika ämnen samarbetar med varandra och har gemensamma uppgifter. Det tycker många är ett roligt och varierat arbetssätt. Viss undervisning sker även utomhus i den vackra miljön kring skolan.

Kvistbergsskolan strävar alltid efter att skapa en trygg miljö där man kan känna arbetsro och glädje. Trots den stora åldersskillnaden mellan eleverna är det en mycket bra gemenskap på skolan. De äldre eleverna anordnar även en del aktiviteter för de yngre eleverna, detta är mycket uppskattat.

Digitalisering

Alla elever har tillgång att använda datorer i undervisningen och elever från årskurs 4 får en egen skoldator. På skolan används den digitala plattformen Teams där en stor del av kommunikationen sker. Klassrummen är utrustade med smartboard eller projektor för digital undervisning.

Skolbyggnaderna

I den stora och avlånga skolbyggnaden finns gott om utrymme att studera på ett varierat sätt. Byggnaden är uppdelad så att årskurs 6–9 har sina lektioner i en del och förskoleklass till årskurs 5, samt fritids håller till i en egen del. Det skapar en lugnare och tryggare arbetsmiljö.

På skolan finns ett skolbibliotek, hemkunskapssal, textil- och träslöjdsal. Idrottslektionerna hålls i GA-hallen vid Sysslebäcksbadet som ligger på gångavstånd från skolan.

Matsal och cafeteria

I den mysiga matsalen serveras god mat som är lagad på skolan. Matpersonalen är måna om att skapa en trevlig och mysig miljö i matsalen. Vid speciella tillfällen, så som halloween, jul och påsk är matsalen stämningsfullt pyntad, det är uppskattat. Här kan du läsa mer om skolmaten.

På Kvistbergsskolan finns även en skolcafeteria som är öppen för elever i högstadiet. Det är elevrådet och Skol IF som är ansvariga för cafeterian, de säljer dricka, snacks och lättare mellanmål.

Utemiljö

Kvistbergsskolan ligger i ett lugnt och fridfullt område där det är nära till skog och mark. På skolgården finns aktiverande lekredskap och varierad miljö som lockar till lek. Det finns bland annat fotbollsplan, gungor, klätterställningar, linbana, innebandyplan m.m. Förskoleklass till årskurs 6 är utomhus på sina raster, då finns alltid en rastvakt på skolgården.

Skolan anordnar sportliga friluftsdagar och utflykter flera gånger varje läsår för att uppmuntra till rörelse. Till exempel orienteringsdag, fiske, Barnens vasalopp och friidrottsdag. Eleverna i högstadiet (årskurs 7–9) kan delta i skolutmaningen ”skolklassikern” där det ingår flera olika idrottsgrenar.

Det är skolans idrottsförbund (Skol IF) som brukar ordna olika aktiviteter och idrottsdagar. Dessutom har Skol IF, tillsammans med eleverådet ansvar för skolans cafeteria.

Elevinflytande

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m. Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

En gång per år har Kvistbergsskolan kostråd. Då sitter kostchef, kökspersonal, skolsköterska och elevrepresentanter med.

Tobaksfri skoltid

På alla grundskolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld.

Kvistbergsskolan arbetar med förebyggande av tobaksbruk hos elever med hjälp av programmet Tobaksfri duo. Det är ett avtal där en ungdom och en vuxen bildar en duo och stöttar varandra att vara tobaksfria. Avtalet ger dig även förmåner och rabatter i Torsby handel.

Här kan du läsa mer om kommunsens drogförebyggande arbete.

Fritidshem

På Kvistbergsskolan finns ett fritidshem för elever från förskoleklass till årskurs 6. Där erbjuder fritidspersonalen roliga aktiviteter som barnen kan lära och utvecklas av, så som bakning, utflykter, lek, lärande och pyssel. Här kan du läsa mer om Kvistbergsskolans fritidshem.

Inte långt från skolan finns också förskolan Kvisten. Här kan du läsa mer om förskolan Kvisten.

Innehållsansvarig: Madelene Cicek
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: