Torsby kommun
Torsby kommun

Nya Frykenskolan

Snart börjar ombyggnaden av Frykenskolan för att ta emot elever i årskurs 4-5. Huset Ekeby byggs om och det byggs också en helt ny byggnad för dessa yngre elever. Trafikmiljön förbättras också. Skolan blir när det är klart en årskurs 4-9-skola.

Det är elever från Holmesskolan som kommer att flytta till Frykenskolan. Detta frigör plats på Holmesskolan som efter flytten får ca 300 elever istället för 450.

Många parter deltar i arbetet

I arbetet med nya Frykenskolan och Holmesskolan, både lokaler och utemiljö, har många olika parter deltagit. Förutom personal från kommunen (skolledare, skyddsombud, övrig personal på Holmesskolan och Frykenskolan samt tekniska avdelningen) så har även föräldrarepresentanter från de båda skolorna deltagit i möten och tagit emot och gett information under planeringsarbetets gång.

Välkommen till informationsmöte

Vi tror det finns ett intresse bland fler än bara berörda föräldrar om hur nya Frykenskolan kommer att bli, därför vill vi gärna bjuda in till ett informationsmöte.

Då informerar vi och svarar på frågor. Med på mötet är skolledningen för Frykenskolan och Holmesskolan, tekniska avdelningen, skolintendent, kostverksamheten och politiker. Välkommen!

Mötet är i Frykenskolans uala torsdagen den 23 maj kl. 18-19.

Information under processen

Pressmeddelande 1 april 2019

Den 1 april 2019 beslutade kommunstyrelsen att förstärka tekniska avdelningens budget med 46 miljoner kronor för att finansiera tillbyggnaden av nya skollokaler på Frykenskolan.

Holmesskolan har under flera år varit trångbodd och i september 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) att elever i årskurs 4 och 5 skulle behöva flytta till Frykenskolan, och att det där behöver byggas till nya lokaler. BUN bad då kommunstyrelsen om hjälp med finansieringen av om- och tillbyggnad av Frykenskolan till en 4–9-skola.

Frykenskolan kommer efter ombyggnaden, att från höstterminen 2020 bli en skola för mellanstadiet och högstadiet, med plats för 550 elever. Holmesskolan har då 300 elever i förskoleklass – årskurs 3.

Skolledningen på de olika skolorna har ett nära samarbete med föräldrarepresentanter kring planeringen av förändringarna inom och mellan skolorna.

Om- och tillbyggnaden av Frykenskolan beräknas kosta 46 miljoner kronor.

Mer info: kommundirektör/tf. skolchef Thomas Stjerndorff tfn 0560-160 01, 070-344 45 67

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Frykenskolan
 • Telefon: 0560-162 50
 • E-post: frykenskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 62. Frykenskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Person

 • Agneta Mellgren
 • biträdande rektor
 • Tfn:
 • Mobil: 073-270 12 28
 • E-post: agneta.mellgren@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Anna Renhult
 • rektor
 • Tfn:
 • Mobil: 073-271 22 56
 • E-post: anna.renhult@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Marianne Ohlsson
 • skolassistent
 • Tfn: 0560-162 50
 • Mobil: 073-275 63 03
 • E-post: marianne.ohlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition 0560-162 50 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: 0560-163 15
Kök: 0560-162 70
Vaktmästare: 070-640 76 27

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen